петак, 15. март 2013.

Mirko Blagojević nastavlja sa čistkom u SRS “Vojislav Šešelj“

piše: Slobodan Vasković


Pozvao me danas Mirko Blagojević i saopštio mi da nastavlja da „spasava stranku“ SRS „Vojislav Šešelj“ izbacujući iz nje sve nepodobne. Upitao me je da li mogu da em,itujemk njegova saopštenja. Premda to rijetko kada činim, odlučio sam da mu izađem u susret, te emitujem četiri dokumenta koja mi je proslijedio, a iz kojih je uočljivo da se grčevito bori da sačuva stranku pod svojom kontrolom. Razlog mom postupku leži u činjenici das u dešavanja unutar SRS “Vojislav Šešelj” izazvala veliku pažnju javnosti, iako se radi o minornoj partiji. Nedavno sam objavio da je Vojislav Šešelj isključio Blagojevića iz stranke. (vidi tekst: “Šešelj istjerao Mirka Blagojevića iz stranke”) 
Čitajte i uživajte.

СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА  “ДР  ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ

Датум, 15. 03. 2013. године

Број: 4/13

                      ОКРУЖНОМ  ПРИВРЕДНОМ  СУДУ  У  БИЈЕЉИНИ

                                                                           н/р предсједника Суда

ПРЕДМЕТ:   О б а в ј е ш т е њ е

               Овим путем обавјештавам Суд о нестатутарним активностима групе лица окупљене око Драгана Ђурђевића, сада већ бившег члана Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”, који је у странци обављао дужност Извршног секретара Извршног одбора Странке.

             Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ” је Рјешењем Основног суда у Бијељини број: 080-0-Рег-06-000 779 од 28. 12. 2006. године извршила упис промјене лица овлашћених за заступање и представљање и промјену Статута политичке организације.

             Из поузданих сазнања, очито је да Драган Ђурђевић сада жели сазвати некакав Извршни одбор, а потом и ванредну Скупштину Странке, што је све супротно садашњем Статуту, који је депонован у регистру овог Суда. Тим активностима се на најгрубљи начин крше одредбе Статута које се односе на функцију Скупштине Странке, те овлаштено лице за сазивање и одржавање исте, како редовне тако и ванредне, што је у супротности са чланом 14. ст. 4. Статута.

            Такође, на најгрубљи начин се повређује функција предсједника Странке и чланови 22. и 23. Статута, те функција Извршног одбора и његов рад који је регулисан члановима 28, 29. и 30. истог Статута.    

             Све ово Вам представљам из разлога што је 2002. године већ једном била на незаконит начин преузета нам Странка али тада је једино, и на најбољи начин реаговало Високо судско и тужилачко вијеће БиХ, које је разријешило дужности, због пропуста у раду, поступајућег судију у том предмету у Бања Луци Мирјану Раосављевић.

      Такође, Вас обавјештавам да ћу о свему овоме о чему сам Вас упознао обавијестити и Високо судско и тужилачко вијеће БиХ, а све из разлога да би се онемогућило незаконито и нестатутарно дјеловање групе лица окупљене око Драгана Ђурђевића.

      У прилогу Вам достављам фотокопију горе наведених чланова Статута, а по којима  ћете требати да поступите у наредном периоду.

Предсједник         Српске радикалне странке Др Војислав Шешељ                                                                        ___________________________

СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА ДР  ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ

                                            РЕПУБЛИКА  СРПСКА

Датум, 13. 03. 2013. године

Број: 03/13

      На основу члана 23. ставови 2. и 3. Статута Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”, предсједник Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ” Мирко Благојевић доноси  с љ е д е ћ е

                                           Р Ј Е Ш Е Њ Е           

1.  РАСПУШТА СЕ Општински одбор СРС Др Војислав Шешељ у Теслићу.

2. РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности предсједника Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” господин Предраг Маркочевић и ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из Странке.

3. ИМЕНУЈЕ СЕ Ђурђа Маливојевић, из Теслића, за вршиоца дужности предсједника Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” Теслић, досадашњи подпредсједник Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Теслићу.

                                              О б р а з л о ж е њ е

      Дана, 13. 03. 2013. годинe предсједник СРС “Др Војислав Шешељ” Мирко Благојевић радећи у складу са чланoм 23. ставови 2. и 3. Статута СРС “Др Војислав Шешељ” донио је одлуку o распуштању Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Теслићу, разрјешењу дужности предсједника Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” господина Предрага Маркочевића и његовог искључења из Странке те је за вршиоца дужности предсједника Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” Теслић именована Ђурђа Маливојевић, досадашњи подпредсједник Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Теслићу.

      Већ дужи временски период вођена је провјера о нестатутарном понашању предсједника Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Теслићу господина Предрага Маркочевића, те је након вишемјесечне провјере непобитно утврђено да је исти самовољно, на најпримитивнији начин суспендовао вољу Општинског одбора у Теслићу.

      Наиме, када је Општински одбор једногласно усвојио листу кандидата за локалне изборе 2012. године, поред господина Предрага Маркочевића, који је био носилац листе, за позицију на другом мјесту Општински одбор је једногласно дао подршку кандидату Маливојевић Ђурђи угледном здравственом раднику из Теслића, тадашњем одборнику у Скупштини општине Теслић и подпредсједнику Општинског одбора Теслић.

      Након проведеног гласања, потврђену и закључену листу, Предраг Маркочевић је исту фалсификовао на начин што је на магистралном путу Модрича – Шамац, поред ријеке Босне, у атару мјесне заједнице Милошевац, на хауби свог аутомобила коректором прецртао име Ђурђе Маливојевић, а на листу ставио другу особу.

      Наведено је Предраг Маркочевић учинио плашећи се да ће Ђурђа Маливојевић тријумфовати на локалним изборима 2012. године јер се ради о особи која је од несумњивог угледа у Теслићу, а на локалним изборима 2008. године добила је дупло више личних гласова од господина Маркочевића.

      Све наведене преступе који имају и елементе кривичног дјела Предраг Маркочевић је радио у телефонском договору са извршним секретаром Извршног одбора Драганом Ђурђевићем сада већ, због искључења из странке, бившим чланом СРС “Др Војислав Шешељ”.

    На основу наведеног донијето је рјешење као у диспозитиву.  Даном доношења ова одлука постаје коначна и извршна.

         Предсједник СРС “ДрВојислав Шешељ”                                                                       Републикe Српскe                 

                                                                            ­____________________________________

    СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА  ДР  ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ

Датум, 26. 02. 2013. године

Број: 01/13

      На основу члана 23. ставови 2. и 3. Статута Српске радикалне странке др Војислав Шешељ, на састанку Општинског одбора Српске радикалне странке др Војислав Шешељ Бијељина који је одржан дана 25. 02. 2013. године у просторијама странке у Бијељини, предсједник Српске радикалне странке др Војислав Шешељ Републике Српске Мирко Благојевић донио је с љ е д е ћ е

                                                   Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

1.   РАСПУШТА СЕ Општински одбор СРС др Војислав Шешељ у Бијељини.

2.  ИМЕНУЈЕ СЕ Бобан Јовичевић, рођен 03. 08. 1985. године, досадашњи потпредсједник Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ Бијељина за вршиоца дужности предсједника Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ Бијељина.

                                               О б р а з л о ж е њ е

      На састанку Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ, који је одржан дана 25. 02. 2013. године, у просторијама странке у Бијељини са почетком у 19 часова због тешко поремећених односа у Општинском одбору СРС др Војислав Шешељ у Бијељини, предсједник СРС др Војислав Шешељ Републике Српске Мирко Благојевић распустио је Општински одбор СРС др Војислав Шешељ у Бијељини.

      Општински одбор се распушта због тешко погоршаних међуљудских односа између појединих чланова Општинског одбора у Бијељини и то Драгана Ђурђевића и Миленка Митровића, на једној страни, са члановима који их подржавају те на другој страни Лазара Авакумовића, Вујадина Поповића и других, који су снажно стали у заштиту истих, како би се прекинула та мучна ситуација и да не би прерасла у теже инциденте и тучу, а што би нанијело штету угледу странке у Бијељини и Републици Српској. Једини излаз у таквој ситуацији је био распуштање Општинског одбора странке у Бијељини.

    За вршиоца дужности предсједника Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ у Бијељини именован је Бобан Јовичевић, дугогодишњи члан СРС др Војислав Шешељ у којој је обављао функцију подпредсједника Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ Бијељина. По занимању је дипломирани економиста са завршеним мастер студијама, предсједник мјесног одбора СРС др Војислав Шешељ Трњаци, гдје је странка на протеклим локалним изборима захваљујући Бобану Јовичевићу, те угледу његове породице како у Трњацима тако у цијелој Семберији однијела побједу. Породица Јовичевић представља породицу која је највећи произвођач поврћа у Босни и Херцеговини и носиоци су бројних признања са пољопривредних сајмова у региону.

     Вршиоцу дужности предсједника Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ у Бијељини Бобану Јовичевићу, у складу са функцијом коју обавља, налаже се да проведе унутарстраначке изборе, изборе по мјесним одборима, да се формирају одбори тамо гдје их нема те да након тога закаже одржавање изборне Скупштине Општинског одбора СРС др Војислав Шешељ.

      У овом послу треба ангажовати и позивати на састанке поводом оснивања и избора по мјесним одборима предсједника странке Мирка Благојевића, замјеника предсједника Радислава Кањерића, предсједника Извршног одбора Драгана Ђурђевића, те досадашњег предсједника Миленка Митровића, подпредсједнике Салихбеговић Изета, Миленка Томића, Славишу Јовановића, Данијела Филиповића и Горана Максимовића.

      На основу изложеног донијето је рјешење као у диспозитиву.

 Предсједник СРС Републике Српске др Војислав Шешељ                                                                                             ­____________________________________

   

СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА  ДР  ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ
               

Датум, 10. 03. 2013. године
Број: 02/13

      На основу члана 23. ст. 2. Статута Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”, након прекида сједнице Извршног одбора Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ” одржаној дана, 10. 03. 2013. године у просторијама Странке у Бијељини, предсједник Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ” Републике Српске Мирко Благојевић донио је с љ е д е ћ е


                                                   Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ постојање ванредних околности у Српској радикалној странци “Др Војислав Шешељ” од дана, 10. 03. 2013. године па до даљњег.

2. РАСПУШТА СЕ Извршни одбор Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ” у складу са чланом 23. ст. 2. Статута СРС “Др Војислав Шешељ”.

3. Предсједник СРС “Др Војислав Шешељ” Мирко Благојевић преузима функцију Извршног одбора, пошто је истом онемогућен рад, а што је у складу са чланом 23. ст. 3 Статута СРС “Др Војислав Шешељ”.

4. ИСКЉУЧУЈЕ  СЕ Драган Ђурђевић, син Mилоша и Стане рођ. Благојевић, из чланства Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”, због повреда одредаба Статута Странке, учествовања у активностима које су супротне политици Странке, подвођења Странке под дјеловање друге политичке партије и наношења штете угледу Странке.


                                            О б р а з л о ж е њ е

     
      На сједници Извршног одбора Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”одржаној у Бијељини дана, 10. 03. 2013. године, предсједник СРС “Др Војислав Шешељ” Мирко Благојевић, на основу овлаштења из Статута Странке те члана 23. ст. 2 Статута, донио је одлуку о постојању ванредних околности које доводе у питање редован рад цијеле Странке те је у складу са истим чланом став 3. преузео обављање функција из надлежности Извршног одбора, чији је рад доведен у питање.
      У складу са чланом 23. ст. 3. Статута Странке, предсједник СРС “Др Војислав Шешељ” Мирко Благојевић распустио је Извршни одбор чији је рад био онемогућен због присуства десетак непознатих особа које је на сједницу позвао Драган Ђурђевић.
      Наиме, дана, 10. 03. 2013. године покушано је одржавање сједнице Извршног одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Бијељини, али је иста одмах на почетку прекинута због наелектрисане атмосфере, коју је, поново, иницирао Драган Ђурђевић, Извршни секретар Извршног одбора, тако што је довео на сједницу десетак непознатих људи из Београда за које се касније испоставило да се ради о људима вичним и склоним борилачким вјештинама и склоним тучи.
      Ситуација је поново личила на ситуацију која се десила дана, 25. 02. 2013. године на састанку Општинског одбора СРС “Др Војислав Шешељ” у Бијељини када је распуштен Општински одбор СРС “Др Војислав Шешељ” у Бијељини.
      Сједница је прекинута и прије него што је почела јер се наведена лица нису хтјела удаљити из просторије у којој је требала бити одржана сједница Извршног одбора, те самим тим чином, да би се избјегли инциденти и туче, стекли су се услови за увођење ванредних околности у рад Странке.
       Усљед тога донијета је одлука о искључењу из чланства Странке Драгана Ђурђевића, Извршног секретара Извршног одбора Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ”.
      Наведена одлука је донијета из разлога што је он и довео те људе на сједницу Извршног одбора те из разлога што је већ дужи временски период генератор кризе и стварања инцидентних ситуација унутар странке, те је учинио више повреда одредаба Статута Странке, нарочито члана 10. ст. 2. и чланова 147. и 148 ст. 2. Статута, учествовао у активностима које су супротне политици Странке, подводио Странку под дјеловање друге политичке партије те наносио огромну штету угледу Странке у претходном периоду.
      Наведена одлука је донијета након свеобухватног и аналитичког  разматрања цјелокупне ситуације као и понашања њеног члана Драгана Ђурђевића, низа његових поступака који су противни Програму, Статуту Странке као и начелима морала.         

     На основу наведеног донијета је одлука као у диспозитиву.
     Ова одлука је коначна.

Поука о правном лијеку:

Против овог рјешења може се покренути управни спор пред Уставним судом БиХ у року од 30 дана од дана достављања.

Достављено:

1.Драгану Ђурђевићу
2.Медијима у Републици Српској
3.Сестринској странци у Србији Српској радикалној странци Србије
4. а/а
                                                                    Предсједник СРС “Др Војислав Шешељ”
                                                                                          Републике Српске

                                                                                     ­____________________________________