четвртак, 4. јун 2020.

Pohlepa: RUGIP favorizuje advokate, pripadnike SNSD-a, Vukajlovića i Rakića i omogućava im enormnu zaradu

Bosiljka Predragović
Piše: Slobodan Vasković

1.
Pohlepa, koja poodavno graniči sa vrlo ozbiljnim mentalnim poremećajem, glavna je konstanta djelovanja funkcionera SNSD-a. 

2.
Gdje god postoji bilo kakav iole vredniji posao, niko ko je izvan te stranke ne može ni da priđe, kamoli da posao dobije. Trijaža je beskrupulozna i bezočna - sve se dodjeljuje članovima sekte.

3.
Tako je i sa advokatskim uslugama, a u ovom slučaju u fokusu je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, RUGIP, na čijem čelu je Bosiljka Predragović, marioneta Bude Stankovića, kojem je njegov kum Milorad Dodik poklonio tu instituciju da njom upravlja po svojoj volji.

Budo Stanković
4.
Predragovićeva je naložila podređenima da za poslove izlaganja mogu angažovati isključivo dva advokata - Branislava Rakića i Stojana Vukajlovića, obojica pripadnici SNSD-a. 

(Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 4.) te da postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 5.).

Na taj način je isključila ostale advokate sa liste, iako to nije smjela da učini; Međutim, Rakić je cijeli posao pokrio jednim licemjernim papirom u kojem je poziva da angažuje "advokate sa liste", što je samo zavjesa za mutne radnje u kojima učestvuje zajedno sa Vukajlovićem.

5.
Vukajlović je odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banjaluka i pokušao je, na prevaru, da se dokopa kriminalom stečenih nekretnina - četiri stana, poslovnog prostora i vikendice, koje je kupio na najmještenoj, licitaciji, 31.12.2019., održanoj tačno u podne.

Stojan Vukajlović
6.

7.
Da je Vukajlović uspio u svojoj namjeri, Grad Banjaluka bio bi oštećen za 256.010 KM, jer su nekretnine, oduzete kriminalcu i nekadašnjem uposleniku gradske uprave Milošu Šmitranu, bile procijenjene na 539.410 KM.8.
Cijena nekretnina je milionska.

9.
Vukajlović se, očito, nije specijalizovao samo za namještene tendere, kao što je slučaj sa pomenutim nekretninama, već i za namještene, protekcionističke advokatske usluge.

10.
Tako je, zajedno sa Rakićem, koji je i predsjednik advokatske komore, uspio da uđe u krug od dva advokata koji zastupaju sve one koji nisu u mogućnosti, iz raznih razloga, doći na izlaganje koje vrše nadležne Komisije RUGIP-a.

Branislav Rakić
11.
Ukupno je za ove poslove izdvojeno dvadesetjedan milion KM, a cijena jednog izlaska advokata je 300 KM. Predsjednici Komisija su angažovani ugovorom o djelu i ucijenjeni su da moraju imenovati, u najvećem broju slučajeva, samo pomenuta dva advokata. 

Dnevno mogu zaraditi i preko 3.000 KM, jer svaka Komisija ima, na dnevnom nivou, tri do pet ročišta, a svaka katastarska opština ima svoju komisiju (Banjaluka 1,2,3...).

Odabrani advokati samo dođu i potpišu zapisnike, što je zaista tegoban posao. 

12.
Istina, ponekad se pojavi i neko treći, ali samo ako pomenuta dvojica nisu u mogućnosti da stignu na svaki od ovih događaja. Tako je Vukajloviću i Rakiću zagarantovana dugogodišnja zarada, koja će imati milionski plus, dok su ostali advokati uskraćeni za te poslove i, defakto, se tretiraju kao niža klasa.

13.
Da pojanim: ZAKONOM O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012), članom 71. propisano je da se u Republici Srpskoj osniva Katastar nepokretnosti u katastarskim opštinama u kojima je na snazi popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji (u daljem tekstu: katastarska evidencija) i zemljišna knjiga (stav 1.). 


14.
Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 4.) te da postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (stav 5.).

15.
Članom 75. istog zakona propisano je da se podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta o površinama, kulturama, klasama, zgradama i posebnim dijelovima zgrada, drugim objektima, prikupljeni podaci o pravima na nepokretnostima, kao i o posjednicima nepokretnosti, izlažu se na javni uvid putem privremenog lista nepokretnosti. 

16.
Članom 79. istog zakona propisano je da komisija svakom pravnom ili fizičkom licu, za koja su prikupljeni podaci i adrese i za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, najkasnije osam dana prije dana izlaganja podataka, upućuje poziv da u označeno vrijeme dođe u radnu prostoriju komisije i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima, dok je članom 80. propisano da licu čije je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, komisija će postaviti privremenog zastupnika. 17.
Imajući u vidu navedenu odredbu, Komisije za izlaganje za sva lica nepoznatog boravišta (lica koja su odselila, za koje nema uredne adrese, koja su davno urmla, ali to nije provedeno….) postavlja privremenog zastupnika iz reda advokata, čiji rad plaća država.

18.
Predsjednici Komisija su dobili neformalno uputstvo da samo mali broj određenih advokata postavljaju, a ne da shodno listi advokata ravnomjerno postavljaju sve advakate sa područja postupajućeg organa.

19.
Taj “mali broj advokata” zaista je mali - Rakić i Vukajlović, a novac koji, zahvaljujući protekcionizmu, zarađuju zaista je veliki, preveliki!