понедељак, 22. јун 2020.

Faširanje Polutke Mrde - “Miljacki” zabranjena proizvodnje struje; Regulatorna komisija zatražila od Ministroida Golić i JP “Vode” poništenje građevinske, upotrebne, ekološke i vodne dozvole, jer su izdate na osnovu falsifikata; Golićeva bi trebalo da podnese krivične prijave protiv podređenih ili da ona odgovara za zloupotrebe; Da li će Posebno odjeljenje RJT "uspjeti" otkriti ko je nezakonito uplatio Polutki 110.000 KM za izvođenje zemljanih radova na HE?!


Piše: Slobodan Vasković

1.
Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala RS, ima više nego dovoljno osnova da odmah donese Naredbu o hapšenju Ljubomira Mrde, šefa zločinačke organizacije koji je teško obmanuo institucije RS, kako bi od “Elektroprivrede RS” preko nelegalno izgrađene HE “Miljacka” na kriminalan način naplatio milione maraka.

Mrda je preko “Miljacke” mjesečno inkasirao od ERS 102.953 KM, odnosno godišnje 1.25.437 KM; Kako je koncesija na pedeset godina, Mrda i njegovi nasljednici će inkasirati 61.770.550 KM. Sve je to novac građana, domaćinstava iz RS.

2.
Posebno odjeljenje jeste otpočelo, zajedno sa Upravom kriminalističke policije MUP-a RS, istražne mjere i radnje u vezi sa brojnim nezakonitostima koje su počinjene tokom gradnje MHE “Miljacka”, ali sada već postoji sasvim dovoljno dokaza da se Mrda smjesti iza rešetaka, kao i članovi njegove Hobotnice.3.
Svi ti dokazi nalaze se u odlukama pojedinih institucija RS, koje su se vratile u zakonske vode i uspjele da otrgnu uticaju Mrdine kriminalne strukture, duboko ukorijenje u organima vlasti entiteta.

4.
Već sam objavio da je Regulatorna komisija za energetiku RS donijela 18.06.2020., Zaključak (Broj: 01-142-22/20/R-146-152) da se PREKIDA postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Miljacka". Zaključak je potpisao Vladislav Vladičić, direktor Regulatorne komisije.5.
Regulatorna komisija za energetiku donijela je još jedan Zaključak, 18.06.2020., kojim se “PREKIDA postupak izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu “Miljacka". 

6.
Ovaj Zaključak je konačan (Broj: 01-143-4/20/R-146-153) i njime se, defakto, zabranjuje HE Miljacka prozivodnja električne energije.7.
Poslednji Zaključak Regulatorne komisije je vrlo bitan, jer direktno potvrđuje da je Ministarsvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, na čijem čelu je Ministroid Srrebrenka Golić, izdalo HE “Miljacka” Upotrebnu dozvolu na osnovu falsifikovanih dokumenata, što sam i tvrdio, a i dokazao u nizu tekstova o državnom kriminalu, što jesu dešavanja oko HE “Miljacka”.

8.
U Zaključku, datiranom 18.06., Regulatorna komisija konstatuje da su obavijestili Ministarstvo Miniistroida Golić, kao i JU “Vode Srpske” da su Rješenje koja su izdali HE “Miljacka” neusaglašena sa stvarnim stanjem, odnosno da su izdata na osnovu faklsifikovanih dokumenata, što i dokazao u nizu tekstova, a Ministroid Golić neuspješno pokušala da demantuje na prljavoj pres konferenciji koju je održala 29.05.ove godine.9.
“Imajući u vidu prirodu neusaglašenosti tehničkih i energetskih podataka u upravnim aktima koji se odnose na Malu hidroelektranu ''Miljacka'' i to: 
-Rješenje broj 15.03-360-128/18 od 14.12.2018. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je izdata građevinska dozvola,
-Rješenje broj 15.03-360-213/19 od 10.03.2020. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je dato odobrenje za upotrebu,
-Rješenje broj 15.04-96-65/18 od 04.09.2018. izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinasrtvo i ekologiju, kojim je izdata ekološka dozvola i
-Rješenje o vodnoj dozvoli broj 01/3-3-766-1/20 od 21.02.2020. godine izdato od strane Javne ustanove ''Vode Srpske'' Bijeljina, i podataka iz projekta izvedenog stanja za Malu hidroelektranu ''Miljacka'', te protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjenog od strane proizvođača opreme ''Kolektor turboinštitut'', Regulatorna komisija je o tome obavijestila nadležne organe koji su donijeni navedena rješenja, radi daljeg postupanja”, navodi se u Zakljućku Regulatorne komisije.


10.
Regulatorna komisija, defakto, zahtijeva poništenje Građevinske dozvole, Upotrebne dozvole i Ekološke dozvole, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje RS, kao i Vodne dozvole koju je izdala JU „Vode Srpske“.

11.
Ministarstvo za prostorno uređenje i i “Vode Srpske”, nakon Zaključka Regulatorne komisije, morali bi ukinuti navedena Rješenja, ali i procesuirati odgovorne za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i falsfikovanje isprave.11.
Inspektorat RS bi morao pokrenuti postupak protiv svojih ovlaštenih inspektora Zaharija Kujačića, republičkog građevinskog inspektora i Radenka Sande, republičkog vodnog inspektora; Njih dvojica su sve vrijeme znali da se gradi nelegalno, da su velika odstupanja od Glavnog projekta, ali nisu ništa preduzeli iz svojih nadležnosti kako bi spriječili nezakonitosti; Dapače, čvrsto su stali iza Mrde i njegovih kriminalnih poslova.

12.
Ministarstvo za prostorno uređenje RS bi trebalo pokrenuti procesuiranje svojih uposlenika koji su učestvovali u izdavanju navedenih Rješenja, na osnovu faklsifikovanih dokumenata.

To su Miladin Gaćanović, pomoćnik Ministrioda Golić za građevinartstvo, kao i nadzorni inžinjeri koji nisu obezbjedili izvođenje radova po izdatoj građevinskoj dozvoli.13.
Ministroid Golić, takođe, bi trebala pokrenuti krivični postupak protiv Đorđa Milišića direktora firme „ UNIS“ iz Istočnog Sarajeva, te članova komisije za tehnički prijem koji su uradili Tehnički prijem suprotno Zakonu o uređenju prostora i građenja, odnosno nisu utvrdili usklađenost izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom.

14.
Golićeva bi morala oduzeti licencu Milišićevoj firmi; Ministroid je to obećala na pomenutoj pres konferenciji, pa će biti veoma interesantno vidjeti da li će se opet pojaviti u javnosti i saopštiti koje je mjere preduzela, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je njeno Ministarstvo izdalo dozvole na osnovu falsifikovane dokumentacije, Da napomenem, Golićeva je tvrdila suprotno, ali jeste proslijedila Informaciju policiji, a oni u Posebno odjeljenje.Kažnjavanju podliježe i Aleksa Savić koji je “geodestkim nalazima” potvrdio Milišićeve falsifikate.

15.
Krivičnu prijavu neophodno je podnijeti i protiv investitora - “Green Energy” d.o.o. Pale i odgovornih lica, jer su dozvolili građenje u suprotnosti sa građevinskom dozvolom.

Nadležni bi morali podnijeti i krivičnu prijavu protiv Ljubomira Polutke Mrde za krivično djelo podstrekavanja, ali i učestvovanja u falsifikovanju dokumenata.16.
Ljubomir Polutka Mrda je sve navedene nagovorio na kršenje zakona, bez sumnje ih platio za to, te tako institucije dovodio do stvarne i pravne zablude, podstrekavao na činjenje krivičmnih djela, što je kažnjivo Krivičnim zakonom RS.

17.
Ukoliko Posebno odjeljenje bude zaista radilo istragu kako treba izvjesno će utvrditi da je zemljane radove tokom izgradnje “Miljacke” radila firma “Dolovi”, čiji je vlasnik Bojo Gašanović zvani Gadafi, sa Sokoca.

18.
Trebali bi tada, sasvim lako, utvrditi i ko je toj firmi uplatio 110.000 KM za izvođenje radova, a nije to učinio Mrda, već jedna entitetska ustanova koja nema baš ništa sa gradnjom HE… To je krivično djelo i ispumpavanje novca iz entitetskih institucija!

Ne moram, zasad, napisati i koja, treba nešto i Posebno odjeljenje da učini! (nastaviće se)

Hobotnica u salati: Kriminalac Mrda ostao bez milionskih sredstava: Regulatorna komisija za električnu energiju RS Prekinula postupak izdavanja dozvole za rad zbog brojnih neregularnosti tokom izgradnje MHE “Miljacka”; Zaključak Regulatorne komisije potpuno demantuje sve navode Ministroida Srebrenke Maline Golić o “poštenju” njenih najbližih saradnika; Golićevu neću tužiti zbog neistina, prepuštam je njenom blatu (19.06.2018.)

piše: Slobodan Vasković

1.
Kriminalac Ljubomir Mrda ostao je bez (nacrta) Dozvole za rad njegove HE “Miljacka”, čime je prekinut dugogodišnji niz teških kriminalnih djela koja je narečeni počinio kako bi nelegalno izgrađeni objekat stavio u funkciju i mjesečno od Elektroprivrede RS inkasirao 102.953 KM; Godišnje je to 1.25.437 KM; Kako je koncesija na pedeset godina, Mrda i njegovi nasljednici trebali su  inkasirati 61.770.550 KM 

2.
Regulatorna komisija za energetiku RS donijela je, 18.06.2020., Zaključak
(Broj: 01-142-22/20/R-146-152) da se PREKIDA postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Miljacka". Zaključak je potpisao Vladislav Vladičić, direktor Regulatorne komisije.

Dalje se kaže da je Zaključak konačan i objavljuje se na internet stranici Regulatrone komisije za energetiku Republike Srpske. 3.
U obrazloženju se navodi da je Mrdina firma "GREEN ENERGY" d.o.o.Pale18.02.2020. Regulatornoj komisiji  podnijela Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani “Miljacka”. 

“Prema zahtjevu instalisana snaga Male hidroelektrane ''Miljacka'' iznosu 2,5 MW, planirana godišnja proizvodnja je 9.310 MWh”, navodi se u obrazloženju i dodaje da je “u postupku izdavanja ove dozvole, utvrđen je nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje, koji je, zajedno sa zahtjevom, upućen na javno razmatranje. U okviru javnog razmatranja, Regulatorna komisija je održala i opštu javnu raspravu, dana 11.06.2020. godine”, kaže se dalje u Zaključku.

4.
U Regulatornoj komisji su “zaboravili” da su nezakonito izdali nacrt Dozvole, tako što je to učinjeno na osnovu Glavnog projekta koji uopšte nije ispoštovan prilikom gradnje, a ne na osnovu Izvedenog stanja koje se u potpunosti, po gotovo svim parametrima, razlikuje od Glavnog projekta i Građevinske dozvole.
Konačno su priznali da je izgrađena brana pet metara viša nego što je to dozvoljeno Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom.

5.
“U postupku javnog razmatranja Regulatornoj komisiji su dostavljeni komentari zainteresovanih lica u kojima je ukazano na neusklađenost tehničkih i energetskih podatka za MHE ''Miljacka''. 


Javna rasprava
Ukazano je da su prilikom izvođenja radova na ''Miljacki'' izmijenjene tehničke karakteristike, a jedna od ključnih je da je nivo gornje vode na vodozahtvatu prema izvedenom stanju 625 m.n.m., a prema izdatoj građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, kao i u vodnoj i ekološkoj dozvoli, te projektnoj dokumentaciji na osnovu koje su izdati ovi akti, nivo gornje vode na vodozahvatu iznosi 620 m.n.m.”, navedeno je u Zaključku regulatorne komisije, čime su potvrđeni svi moji navodi o kriminalnim radnjama Mrde tokom gradnje, koje sam iznio u niz tekstova u proteklom vremenu.6.
Kao razlog za svoju odluku oni navode i da je kao dokaz priložen izvod iz projekta izvedenog stanja za Malu hidroelektranu ''Miljacka'', te izvod iz protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjen od strane proizvođača opreme ''Kolektor turboinštitut''. 

“Imajući u vidu prirodu neusaglašenosti tehničkih i energetskih podataka u upravnim aktima koji se odnose na Malu hidroelektranu „Miljacka“ i to: -Rješenje broj 15.03-360-128/18 od 14.12.2018. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je izdata građevinska dozvola, 


-Rješenje broj 15.03-360-213/19 od 10.03.2020. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kojim je dato odobrenje za upotrebu, 
-Rješenje broj 15.04-96-65/18 od 04.09.2018. izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinasrtvo i ekologiju, kojim je izdata ekološka dozvola i 

-Rješenje o vodnoj dozvoli broj 01/3-3-766-1/20 od 21.02.2020. godine izdato od strane Javne ustanove ''Vode Srpske'' Bijeljina, i podataka iz projekta izvedenog stanja za MHE ''Miljacka'', te protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjenog od strane proizvođača opreme ''Kolektor turboinštitut'', Regulatorna komisija je o tome obavijestila nadležne organe koji su donijeni navedena rješenja, radi daljeg postupanja”, navedeno je u Zaključku regulatorne komisije.U Zaključku Regulatorne komisije se još kaže da je Odredbama člana 132. stav 1. Zakona o opštem upravnom postuktu propisano da ako se u toku postupka pojavi prethodno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu bez čijeg rješavanja se ne može odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole, a za čije rješavanje je nadležan sud ili drugi organ, može se zaključkom prekinuti postupak, dok nadležni organ ne riješi to pitanje. 

7.
Na ovaj način jasno je rečeno da Rješenja Ministartsva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nisu izdata na osnovu stvarnog stanja, Izvedenog projekta, već na osnovu netačne, falsifikovane, dokumentacije.

Iako su u Regulatornoj komisiji sve uvili u riječ “neusklađenost”, nema nikakve dileme da je Ministarsvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo Upotrebnu dozvolu za “Miljacku” kriminalca Mrde na osnovu falsifikovane dokumentacije, kako sam i dokazao brojnim validnim dokumentima u nizu tekstova.


8.
Na taj način demantovane su i tvrdnje Ministroida Srebrenke Golić, zvane Tri Džipa (u međuvremenu se u njenom posjedu pojavio i treći), koja je 29.05., na pres konferenciji, pokušala da me neistinama demantuje i dokaže da je njeni najbliži saradnici nisu obmanuli, poturajući joj na potpis falsifikate, umjesto validne dokumentacije.

Ne očekujem da mi se Golićeva izvini, sasvim mi je dovoljno što se javno izblamirala, valjala u blatu i rafalno bljuvala nesitine; Najbitnije mi je da sam dokazao da je resor koji vodi izdao Upotrebnu dozvolu na osnovu falsifikata.


9.
Golićevu neću ni tužiti zbog iznesenih neistina na račun mog rada, jer mi ne pada na pamet da se sa njom valjam u njenom sopstvenom blatu, koje je tog 29.05. predstavila lično, u svoj svojoj prljavštini, “polujavnosti”.

10.
“S obzirom da Regulatorna komisija ne može dalje postupati, dok nadležni organi ne riješe navedene neusaglašenosti to je na osnovu odredbe člana 132. stav 1. pomenutog zakona trebalo prekinuti postupak izdavanja ove dozvole. Imajući u vidu navedeni činjenični i pravni osnov, odlučeno je kao u dispozituvu ovoga zaključka”, navedeno je u Zaključku Regulatorne komisije kojim se PREKIDA dalji postupak izdavanja dozvole.


11.

12.
Ovaj Zaključak više je nego dovoljan dokaz i za Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala RS, koje je otpočelo, zajedno sa Upravom kriminalističke policije MUP-a RS, istražne mjere i radnje u vezi sa brojnim nezakonitostima koje su počinjene tokom gradnje MHE “Miljacka”, da te kriminalne radnje zaista jesu počinjene i da je krajnje vrijeme da se Mrda i njegova hobotnica privedu pravdi.


Javna rasprava
13.
Falsifikovanje dokumenata kako bi se obezbijedlile Upotrebna i ostale dozvole potrebne za rad, teško su krivično djelo, jer su svjesno ponižene i napadnute najviše institucije RS i tako stvorena situacija da su u funkciji Zločinačkih organizacija. 


14.
Mrdinu međunarodnu zločinačku organizaciju čine Miladin Gaćanović, pomoćnik za urbanizam i građevinarstvo u ministarstvu Ministroida Golićeve; 
Vlasnik “Unisa”, firme iz Istočnog Sarajeva, Đorđe Milišić koji je zajedno sa Mrdom falsifikovao dokumente i dostavio ih Ministarstvu za prostorno uređenje; Aleksa Savića, koji je “geodetskim snimanjem” potvrdio njihove falsifikovane nalaze, iako nema licencu za takve poslove; Milutin Perić, vlasnik fantomske firme BXP Czech a.s.” iz Praga, koji je "pokrivao" Mrdine pljačke. 


Miladin Gaćanović, pomoćnik Ministroida i član Mrdine Hobotnice
Mrdinoj Hobotnici pripadaju i Zaharije Kujačić, republički građevinski inspektor i Radenko Sando, republički vodni inspektor; Njih dvojica su sve vrijeme znali da se gradi nelegalno, da su velika odstupanja od Glavnog projekta, ali nisu ništa preduzeli iz svojih nadležnosti kako bi spriječili nezakonitosti; Dapače, čvrsto su stali iza Mrde i njegovih kriminalnih poslova.

Tu se ne završavaju kraci Hobotnice, već sežu i u Regulatornu komisiju za električnu energiju RS, kao i niz Javnih preduzeća.

15.
Da podsjetim, Mrda je vlasnik firme “GREEN ENERGY”  d.o.o. iz Pala, u čijem posjedu je HE “Miljacka”.

Navodni osnivač  “GREEN ENERGY” je “BXP Czech a.s.” iz Praga, fantomska firma koja nema kapitala, poslovnog prostora, telefona…, čiji je “vlasnik” Milutin Perić.Perić, vlasnik ničega, odnosno samo papira i pečata fantomske firme i izvrsne volje za milionske prevare, omogućio je Mrdi da, pod plaštom njegove fantomske firme, izgradi  privatnu hidroelektranu “Miljacka”, snage 2,5 MW i godišnje proizvodnje 9.310.000 kWh. 

Na osnovu lažnih papira Mrdi je data upotrebna dozvola i mogućnost da mjesečno zarađuje od ERS 102.953 KM, odnosno godišnje 1.25.437 KM; Kako je koncesija na pedeset godina, Mrda i njegovi nasljednici će inkasirati 61.770.550 KM .(nastaviće se)