уторак, 09. јул 2013.

Doboj - drugo ime za kriminal, korupciju, nepotizam…


Piše: Slobodan Vasković

Milorad Dodik, lider SNSD-a, drži čvrsto u šaci Obrena Petrovića, gradonačelnika Doboja i visokog funkcionera SDS-a. Razlog leži u činjenici da je Petrović u Doboju napravio finansijsku pustoš i da sada, bez podrške aktuelne vlasti, nikako ne može spriječiti da taj grad bankrotira. Dodik mu je neophodan kako bi obezbijedio nove kredite (što ih treba odobriti vlast), kojima bi pokrio stara dugovanja. Presipanje iz šupljeg u prazno, omiljena je Petrovićeva finansijska disciplina. Dodik vješto koristi finansijski samrtni grč u kojem se i Doboj i Petrović nalaze, te na taj način podgrijava sukob između čelnika tog grada i lidera SDS-a Mladena Bosića. Već sam u ranijim tekstovima naveo da je Petrović odbio Bosićev zahtjev da raskine koaliciju sa SNSD-om na lokalnom nivou.

Petrovićevo gazdovanje Dobojem bilo je sve, samo ne uspješno. On je taj grad pretvorio u privatnu manufakturu, a koristi od budžeta imaju isključivo njemu bliski saradnici i članovi njegove porodice, dok za građane malo šta preostaje. Kriminal i korupcija cvjetaju, a niko ni ne pokušava da tome stane u kraj. Petrović je dugi niz godina slovio kao jaki čovjek SDS-a, ali sada se ispostavlja da je on rak rana te stranke, i to u metastazi.

Novi krediti za vraćanje starih
Prema nalazima revizora, budžet Doboja u prošloj godini ostvario je deficit od 6.677.176 KM, što je za 15 odsto više od ostvarenih budžetskih sredstava, a to nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS.
Dugoročne obaveze grada su 27.945.285 KM, a odnose se na dugoročne kredite. Na ovu cifru treba dodati i troškove kamata od 7,6 miliona, tako da je ukupan kreditni dug Doboja cca 35 miliona KM.

Uz sve to, gradski budžet je u minusu 1,5 miliona KM i u prva tri mjeseca ove godine.

Da bi se izvukao iz ove katastrofalne situacije, Petrović je nagnao Skupštinu Grada da 8.04. ove godine donese dvije odluke o kreditnom zaduženju u iznosu od 28 miliona KM. Novim kreditima vraćaju stare, jer su sredstva namijenjena za refinansiranje postojećih devet kredita.
Nova banka je početkom jula ove godine odobrila opštini dugoročni kredit u iznosu od deset miliona KM, ali to je samo kap u moru potreba Grada.

Poseban problem je što će od tog kredita korist imati samo Petroviću bliske osobe i što on nastavlja sa krčmljenjem narodnih para po sopstvenom nahođenju, koje je, u pravilu, u suprotnosti sa zakonskim normama.

“Sipos”, porodična firma
Svi zavise od Petrovića i o svačijoj sudbini odlučuje Petrović, a sve se plaća narodnim parama. Tako se tim parama plaćaju i usluge firme “Sipos”, koja je, preko noći, postala najvažniji partner Grada Doboja, iako je osnovana tek lani.


Iza te firme stoji Petrovićev sin Igor, premda ga nema u papirima. “Sipos” je registrovao Borislav Milošević, koji je prije nekoliko godina stigao u Doboj na studije. I, koje li čuda, odmah po registraciji firme dobio posao nabavke kacelarijskog materijala za gradsku upravu i najvažnija gradska preduzeća. Snabdijevaju “Toplanu”, “Preslicu”, “DIRG”, “Dom zdravlja”…, a za nepunu godinu postojanja ostvarili su promet od najmanje 300 hiljada KM. Sjajan primjer kako nepotizam potiče privredne uspjehe.

Pri tom, Milošević je istisnuo iz posla moćnu firmu „King“, koja je godinama obavljala te poslove i čiji je vlasnik bio izuzetno blizak Petroviću. Ali, sin mu je još bliži. I kum od sina Stanislav Despotović, koji zajedno sa Igorom Petrovićem stoji iza Miloševića.

Zahvaljujući tom „iskrenom“ prijateljstvu, Milošević, koji je potpuno nepoznat u dobojskim krugovima, sa lakoćom uspijeva da obezbijedi poslovni prostor u centru Doboja, potvrđujući na taj način Petrovićevu „brigu“ za mlade.

Naravno, mlađi Petrović i kum mu Despotović članovi su predsjedništva mladih SDS-a, pa je „Sipos“ u lanjskoj izbornoj kampanji radio i sve materijale za tu stranku. Nema šta, Milošević je preko noći dosanjao američki san u Doboju, o čemu nije ni mogao sanjati kada je put tog grada krenuo iz rodne Hercegovine, da bi studirao na univerzitetu „Slobomir“, odsjek poreska akademija.  

strančko zapošljavanje
Državne pare koriste se i za političke promocije i inauguracije, a uobičajeno je da se u izbornim kampanjama ta sredstva zloupotrebljavaju kako bi se prevarili birači. Tako je Obren Petrović, pred lokalne izbore, održane početkom oktobra 2012. godine, u samo dva opštinska preduzeća (Direkcija za izgradnju i razvoj grada - “DIRG” i JU Sportsko rekreativni centar “Preslica“), kojima upravljaju kadrovi SDS - a, zaposlio 192 radnika na određeno vrijeme. Svi ti mladi ljudi danas su na ulici, jer su bezočno prevareni, kako bi se dobio izborni glas njihovih porodica.

Direkcija za izgradnju i razvoj Doboja (DIRG), formirana je 2010. odlukom Skupštine opštine Doboj, (broj: 01-013-312/10 od 14.09.2010. godine), sa zadatkom da upravlja gradskim parkinzima, garažama i građevinskim zemljištem. DIRG je u januaru 2012. godine imala 54 zaposlenih, a pred izbore radilo je čak 147 radnika. Samo za pet mjeseci, od juna do oktobra (2012.), primljeno je 85 radnika.

Nema sumnje da je riječ o stranačkom zapošljavanju, jer je u to vrijeme (od februara 2012. do kraja te godine) direktor DIRG-a bio predsjednik Gradskog odbora SDS - a Boris Jerinić, poslanik te stranke u NSRS. To je isti onaj Jerinić preko kojeg Bosić pokušava da uzdrma Petrovića, što je smiješno, jer je Jerinić apsolutni poslušnik čelnika Doboja. 

JU SRC "Preslica", koja se finansira iz budžeta, je u januaru 2012. imala 54 radnika, da bi u oktobru iste godine imala 153 zaposlenih! Ovom ustanovom u tom periodu rukovodio je Dejan Starčević aktivista mladih SDS – a, koji je na mjesto v.d. JU SRC “Preslica“ imenovan  22.02.2012. Na toj poziciji zamijenio je Jerinića!

Starčević je na listi SDS-a izabran u gradsku skupštinu, sa 6.581 glasom. Dobar dio tih glasova pripada prevarenim mladim ljudima Doboja, koji su ad hok zaposleni, a nakon izbora otpušteni.

partijsko otpuštanje
Darko Bilić, takođe aktivista mladih SDS – a "pomeo je" novozaposlene. On je imenovan umjesto Starčevića kako bi uradio prljavi posao otpuštanja novoprimljenih radnika. On je to izvrsno obavio, jer je za samo pet mjeseci otpustio 90 uposlenih, koji su posao dobili, kako bi glasali za SDS. Bilić iz "Preslice“ odlazi 14.03.2012.

Zbog ovakvog načina upošljavanja, ove dvije firme, prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, duguju za poreze i doprinose cca 80 hiljada maraka. A gdje su pare za plate?!

U stvari, sav taj potrošeni novac je zloupotreba zbog koje bi Petrović morao odgovarati, jer je više nego jasno da je riječ o stranačkom zapošljavanju. Da nije tako, zar bi bilo otpuštanja. Mladi ljudi u Doboju svjesni su svega, ali šta da rade – povijanje kičme pred lokalnim moćnicima jedini im je način da dođu do posla. Nažalost. Ali je i činjenica da dok god budu povijali kičmu i zatvarali oči pred otvorenim kršenjem zakona i plačkom u režiji raznoraznih petrovića, teško mogu očekivati bolje društvo u kojem će posao moći dobiti zbog kvaliteta, a ne pripadnosti određenom oboru.

statistika zapošljavanja i otpuštanja
Veoma je interesantno pogledati statistiku (po mjesecima) zapošljavanja radnika po stranačkoj liniji, a nakon izbora i njihovog otpuštanja. Samo na osnovu ovih statističkih podataka nadležni organi imali bi velikog razloga da intervenišu, ali, nažalost, to se neće desiti, jer je većina odgovornih na Petrovićevom platnom spisku. 

Direkcija za izgradnju i razvoj grada - DIRG
Februar 2012. - 54 radnika
Mart 2012. - 56 radnika
April 2012. - 57 radnika
Maj 2012. - 61 radnika
Juni 2012. - 62 radnika
Juli 2012. - 73 radnika
Avgust 2012. - 105 radnika
Septembar 2012. - 122 radnika
Decembar  2012. - 79 radnika
Januar 2013. - 77 radnika
Februar 2013. - 64 radnika

JU Sportsko rekreacioni centar "Preslica"
Februar 2012. - 56 radnika
Mart 2012. - 57 radnika
April  2012. - 64 radnika
Maj   2012. - 64 radnika
Juni  2012. - 63 radnika
Juli    2012. - 82 radnika
Avgust 2012. - 110 radnika
Septembar 2012. - 130 radnika
Decembar  2012. - 84 radnika
Januar 2013. - 84 radnika
Februar 2013. - 64 radnika