среда, 14. март 2012.

Republika Srpska danas


piše: Slobodan Vasković

 Šta je Republika Srpska danas?

Taj pojam predstavlja komad zemlje, oblika otvorenog šestara, koji je, katastarski, (zajedno sa stanovništvom, te svim pokretnostima i nepokretnostima na njemu) 95 posto vlasništvo Milorada Dodika Farmera i njegove porodice Farmera. Ostalih 5 posto Republike Srpske (u daljem tekstu Farme) pripada Dodikovim Udovima, od milja zvanim stankovići, ćubići, đurići, čolovići, bobari i ostale čađe.

Osim Dodika i njegovih Udova, Farmom upravlja i Savjet Odabranih, pomno probran od Farmera, njegove porodice Farmera i Udova (u daljem tekstu Farmer&co).

Izvana, Farma djeluje kao solidno uređena, čvrsta, i sposobna da ishrani stoku. Iznutra je pogled sasvim drugačiji: pun straha i jeze.

Farma je naseljena, a 97 posto stanovništva čine srbi. Njih 99,9 posto su obespravljeni, dok 0,1 posto Srba uživa sva prava, zahvaljujući činjenici da se nalaze u rodbinskim ili drugim interesnim odnosima sa Dodikom, Udovima i članovima Savjeta Odabranih. Ostalih tri posto stanovnika čine bošnjaci, hrvati i ostali. Oni su gotovo svi obespravljeni, sem 8 (osam) jedinki -5 Bošnjaka i 3 Hrvata - koji su po ključu ušli u Vrh Farme.

Stanovništvo Farme živi gore i teže nego stoka: marva se dnevno nahrani tri puta, dok većina stanovnika (osim Farmera&co) nema ni za jednog poštenog ručka.

Farma ima razvijen represivni sistem: postoji policija, čiji je zadatak da štiti interese Farmera&co, što ona vrlo precizno, snažno i istrajno čini. Interesi srba, bošnjaka, hrvata i ostalih na Farmi nisu bitni, jer ih oni u praksi ni nemaju. Istina, prava imaju na papiru, ali policija bdije i sprečava svaki pokušaj zaživljavanja istih.

Što ne uspije spriječiti policija, tu su tužilaštva i sudovi, koji su, takođe, tekovine Farme. Njihov primarni zadatak je očuvanje interesa pripadnika Farmera&co, posebno u situacijama, kada se neko od Kaste raspojasa pa počne da otima preotvoreno „iz dva oka“. Tada tužilaštva i sudovi ozakone njegova nezakonita (čitaj preslobodna) ponašanja i, uz dodijeljenu mu usmenu opomenu, sve fino „popeglaju“ i pospreme.

Tužilaštva i sudovi do te mjere su na Farmi efikasni i vjerni Farmeru&co da nalaze razumijevanja i za notorne ubice iz Kaste, koje oslobađaju bilo kakve kazne, sem one koja se odnosi na šestomjesečno nošenje oružja. Naravno, srbi, bošnjaci, hrvati i ostali nepripadnici Savjeta drakonski se kažnjavaju za bilo kakav učinjen prekršaj. Kažnjavaju se čak i kada ga ne učine, što je prijeko potrebna preventiva da bi farma funkcionisala u miru, sreći i ljubavi.

Policija, sudovi i tužilaštva sistematično, svakodnevno, istrajno i efikasno progone sve one pripadnike nevladajuće strukture Farme, koji nađu bilo kakvu zamjerku Farmi i njenim vlasnicima. Zato se može konstatovati da je sinergija Farmera&co sa policijom i pravosuđem potpuna.

U takvom izvanredno uspješnom ambijentu u kojem Farma djeluje, potpuno su nepotrebni Skupština Farme i Vlada Farme, ali Farmer te obore drži, jer mu popravljaju imidž diljem Zemnog Šara.

Farma ima razvijen obrazovni sistem, koji vode mahom neobrazovani članovi Savjeta.

Farma ima i svoja glasila, koja su sva odreda na koritu Farmera. Što je Farmer u glasilu veći, a Farma ljepša, to članovi glasila mogu više da loču iz korita. I loču neprestano, kao da su ispali iz gladi.

Na Farmi se može napredovati, odnosno postati član Kaste uz određene uslove. Da bi napredovao kandidat mora: biti spreman na svaku vrstu zločina, pljačke, otimačine, prevare; prezirati stanovnike Farme, poltronisati Farmeru&co, biti spreman za njihov račun učiniti sve što mu se naredi/naloži/nametne, mora biti bespogovorno poslušan; riječju, mora posjedovati sve osobine koje nečovjeka čine nečovjekom. Zdravstveni karton kandidata nije bitan: dobrodošle su i psihopate, samo ako slušaju. Otud ih je sve više u Savjetu, što je svojevrsna potvrda kvaliteta zdravstvenog sistema.

Posljednjih godina Farma je ušla u određene probleme, premda se to ne smije glasno i javno iznositi. Prenaseljena je, te je Farmer&co odlučio da ukloni najslabije karike u lancu ishrane – ionako preslabe finansijske arterije, kroz koje se hrane najugroženije socijalne kategorije Farme nedavno su gotovo isječene. Prirodnom selekcijom opstaće samo najjači, što će život na Farmi nanovo unaprijediti. Ima li boljeg dokaza za to od lešinara koji kruže iznad naših glava.