понедељак, 09. јануар 2012.

Nova krivična protiv Stankovića


Piše: Slobodan Vasković
Zoran Tadić, vlasnik i direktor firme “IT professional”, podnio je, polovinom decembra prošle godine, novu krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv Slobodana i Slavice Stanković, te još nekolicine lica, tereteći ih za milionsku pljačku i organizovani kriminal. Tadić je novu krivičnu prijavu protiv Stankovića podigao nakon što je Tužilaštvo BiH donijelo naredbu o nesprovođenju istrage po njegovoj prijavi, dostavljenoj ovoj instituciji polovinom prošle godine. Tu odluku je donio tužilac Ranko Debevec, a Tadićeva prva prijava akcentovala je krađu licenci od njegove firme. Kradljivac je Integra inženjering. Očito je da se Debevec baš najbolje ne razumije u ovu materiju, te je pokušao sve prekratiti obustavljanjem istrage, ali se Tadić žalio, sve dodatno pojasnio i proširio je. 
Tadić je sarađivao sa firmom “Integra inženjering” na opremanju RTV Doma, a uputio je pismo Draganu Davidoviću u kojme ga obavještava da “Integra” preuzima opremu RTRS-a, bez ikakvog odobrenja. Ova nedjela Davidović je pokušao prikriti, a kada smo na blogu objavili kompletnu korespondenciju, u Narodnoj skupštini je pokušao nemušto pojasniti da se radi o nebitnim stvarima, što je apsolutno netačno.
Tadić je odbio ponudu Stankovića da uvećavaju vrijednost isporučene opreme Poreskoj upravi za 200-300 posto, nakon čega je postao žrtvom monstruoznog progona. Njemu i njegovoj porodici je prijećeno, prisluškivani su, a na kraju su i  protjerani iz BiH i Republike Srpske. Tadić se Tužilaštvu BiH ponudio i kao svjedok.  Nakon što je protjerao Tadića, Stanković je fakturisao Poreskoj upravi naduvane fakture od 200-300 posto, što smo detaljno dokumentovali.
Nezavisno od Tadićeve prijave, Tužilaštvo BiH od juna prošle godine vodi istragu o pranju para “teškom” 145 miliona KM. U centru istrage su Slobodan i Slavica Stanković, a brojne su konekcije ovog predmeta sa nedavno obustavljenom istragom u Specijalnom tužilaštvu RS protiv Milorada Dodika, Aleksandra Džombića i ostalih.
 KRIVIČNA PRIJAVA
IT PROFESSIONAL d.o.o., Ul.Raška br. 10, 78000 Banja Luka
Datum : 19.12.2011.

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Predmet broj:  T20 0 KT 001196 11

PRIGOVOR UREDU TUŽIOCA I DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE
na osnovu člana 215 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

Ovim putem upućujemo prigovor na Naredbu Tužilaštva o neprovođenju istrage protiv pravnih i fizičkih lica  a na osnovu Krivične Prijave, koju je preduzeće IT PROFESSIONAL d.o.o. podnijelo Tužilaštvu BiH, a koju ovim putem zvanično dopunjujemo.
Moramo prvo da izrazimo duboko čuđenje , ovakom odlukom tužilaštva i smatramo da je ovdje došlo do pogrešnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Tužilac u svom obavještenju tvrdi  citiramo: Na osnovu dostavljene liste programa, vidljivo je da programi koji su instalirani od strane IT PROFESSIONAL d.o.o , a u korist INTEGRA INŽENJERING d.o.o.  nisu licencirani.

Ovde se radi o pogrešnom tumačenju Krivične prijave .  IT PROFESSIONAL d.o.o.  nije se bavilo instaliranjem bilo kakvih softvera u korist INTEGRA INŽENJERING d.o.o. , nego je INTEGRA INŽENJERING d.o.o. protiv zakonito zaplijenila, otuđila, informatičku infrastrukturu  preduzeća IT PROFESSIONAL d.o.o.   Na  tehničkoj opremi su bili instalirani legalno licencirani softveri u vlasništvu IT PROFESSIONAL d.o.o.   Lica koja su osumljičena prijavom su prekopirali softvere i instalirali ih u informatičku opremu u vlasništvu INTEGRA INŽENJERINGA d.o.o i nastavili i dalje koristiti . Pre toga su ,dugo vremena koristili protivzakonito , opremu i softvere u vlasništvu IT PROFESIONAL d.o.o Nakon reinstalizacije softvera  računarska oprema , koja je vlasništvo IT PROFESSIONAL d.o.o. , gotovo je potpuno uništena.
Fotografije i zapisnike o preuzetoj računarskoj opremi , dostavili smo nadležnim u Regionalnom centru SIPE u Banjaluci . Ako pogledate te autentične fotografije, vidjećete horor prizor. To će vam potvrditi svaki stručnjak  za računarstvo.
Osim uništenja računarske opreme i krađe licenciranih operativnih sistema, ukradena je i kompletna elektronska dokumentacija ( Shere Point servis ) u kom su bile kompletne banke podataka vezane za CISCO Akademiju ,MICROSOFT Akademiju , VM Ware Akademiju, sa nastavnim planovima i programima tehnologijom testiranja i sl. Nestala je banka podataka sa ličnim podacima svih studenata koji su polagali u pomenutim akademijma .
Sve je ovo intelektualna svojina.         
 
Osim gore navedenog , ukradena su djela u elektronskoj formi , 4 stručne knjige iz oblasti informacionih tehnologija čiji je autor direktor preduzeća IT PROFESSIONAL d.o.o.  Mr. Tadić Zoran . Djela su publikovana (objavljena ) u pisanoj verziji , dok je elektronska verzija knjiga bila pripremljena za objavljivanje.  Nestale su i elektronske verzije dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu kako IT PROFESSIONAL tako i strani multinacionalnih kompanija.
 Gore navedene stvari su u skladu sa autorskim pravima ,kako ih to definiše zakon u B i H  (tj.članovi 5 i 6 Zakona o autorskim i srodnim pravima u BiH  ,Službeni glasnik BiH br.7/02).
 Tužilaštvo je u svom obavještenju objavilo da je 06.10.2011 u svom dopisu Microsoft BiH , obavjestilo da IT PROFESSIONAL doo nije Golden  Partner . Taj datum je tačan jer IT PROFESSIONAL d.o.o. prestao da bude Golden Partner jer su mu u prijavi navedena fizička lica i pravno lice
INTEGRA INŽENJERING d.o.o  potpuno su uništili preduzeće,  osim milionskog duga koji je predmet sudskog spora, uništena je sva računarsko-tehnička oprema preduzeća IT PROFESSIONAL d.o.o  , i pokradena je sva elektronska banka podataka.  U momentu podnošenja prijave, kao i dešavanja koja su predmet prijave , IT PROFESSIONAL d.o.o je neosporno ,tj. dokumentovano, bio Micrsoft Gold Partner u BiH. Kao i jedina Microsoft Akademija u RS.
Po pitanju autorskih prava CISCO i VM Ware, tužilaštvo nije dalo nikakvo objašnjenje . Mi smo pozivali pripadnike SIPA u Banjaluci , da odu u prostorije u kojoj se nalazi Data Centar , tj. u poslovne prostorije INTEGRA INŽENJERING d.o.o u Banjaluci ,ul.Trg Republike Srpske br 8. Pripadnici SIPA nisu to mogli uraditi bez naloga iz Tužilaštva.
Na zahtijev direktora SIPA ,gospodina Mirka Ljujića , dostavili smo dokumenta i informacije , u kojima se može vidjeti da je INTEGRA INŽENJERING d.o.o.  predvođena Slobodanom Stankovićem preprodala informacione tehnologije institucijama Republike Srpske po 200 do 300% većim cijenama. Radi se o Milionskoj krađi i oštećenju budžeta RS.
Direktor IT PROFESSIONAL d.o.o. Mr. Tadić Zoran lično je prisustvovao formiranju cijena . Pošto nije pristao na krađu države i pretvaranju Data Centra u Špijunski mega centar , preko koga grupa ljudi može da kontroliše skoro cijelokupan elektronski promet informacija kao i banke podataka državnih institucija , morao je pred prijetnjama njemu i njegovoj porodici da napusti Teritoriju BiH , uskraćeno mu je ustavom zagarantovano pravo na rad i prava koja proističu iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama koja mora da se poštuje od svih sudskih instanci u BiH.
Osim milionskog duga za koji je IT PROFESSIONAL d.o.o. tužilo INTEGRA INŽENJRING d.o.o. i INTEGRAL INŽENJERING a.d.
načinjena je materijalna šteta u visini oko 2 miliona maraka ,jer je u potpunosti uništeno preduzeće IT PROFESSIONAL d.o.o. Materijalna šteta je nastala kao direktna poslijedica činjenja krivični dijela , od strane fizičkih i pravnih lica koji su obuhvaćeni krivičnom prijavom koju je IT PROFESSIONAL d.o.o podnijelo Tužilaštu BiH.
Mi smo dostavili pripadnicima SIPE u Banjaluci , podatke , o velikoj malverzaciji , tj. preprodaji instalisane opreme , u prosjeku 200-300 % od nabavne , čime je oštećen budžet RS za znatna novčana sredstva.
Na zahtijev SIPA od 06.07.2011.godine , kog je potpisao Direktor Mirko Ljujić , dostavili smo račune i otpremnice iz kojih, se jasno vidi po kojoj je cijeni prodana i instalirana oprema INTEGA INŽENJERINGU d.o.o , a uvidom u ugovor sa Hypo Alpe Adrija Leasing  vidi se da je višestruko preprodana oprema institucijama sistema tj.Ministarstvima u Vladi RS.  Klasična pljačka građana ove zemlje.
Mi smo smatrali da smo usmenim izlaganjem i dokumentovanjem , u korespodenciji sa SIPOM, dopunili krivičnu prijavu. Međutim iz obavještenja kojim nas Tužilaštvo BiH obavještava da je donijelo Naredbu o neprovođenju istrage , shvatili smo da Tužilaštvo nije ni razmatralo naše dodatne informacije  i dokaze.
Na osnovu gore navedenog , a radi postojanja osnovu sumlje i dokaza koji upućuju na mogućnost da su počinjena krivična djela, koja kao takva definiše Krivični zakon BiH,  ovaj prigovor , dostavljamo i smatramo kao Dopunu Krivične prijave ili novom Krivičnom prijavom na osnovu člana 215 Zakona o Krivičnom postupku Bosne i Hercegovine  sa proširenom listom pravnih i fizičkih lica , službenika Vlade Republike Srpske , na čelu sa Slobodanom Stankovićem direktorom i vlasnikom INTEGRAL INŽENJERING a.d. ( lice koje je već bilo prdmet istražni radnji Tužilaštva BiH ) za krivična dijela :
1. Organizovani kriminal član 250.Krivičnog zakona BiH
2.Udruženje radi činjenja krivičnog dijela član. 249 Krivičnog zakona BiH .
Lica za koje smatramo da postoji osnovana sumlja da su počinila krivična dijela su:
1. Slobodan Stanković , direktor INTEGRAL INŽENJERING a.d.Laktaši.
 Većinski vlasnik preduzeća.
2. Dragan Bojić , suvlasnik u preduzeću INTEGRAL INŽENJERING a.d.
3. Slavica Stanković , supruga Slobodana Stankovića , osnivač i direktor u preduzeću INTEGRA INŽENJERING d.o.o Banjaluka, u vrijeme zaključenja ugovora sa IT PROFESSIONAL d.o.o.
4. Lajšić Dušan , aktuelni direktor INTEGRA INŽENJERING d.o.o.
5. Praštalo Maja , ćerka Slobodana Stankovića , koja je jedan od glavnih rukovodilaca preduzeća INTEGRA INŽENJERING d.o.o.
6. Povezano pravno lice , INTEGRA INŽENJERING d.o.o Banjaluka.
7. Povezano pravno lice, INTEGRAL INŽENJERING a.d.Laktaši.
8. NN. Lica , službenici i funkcioneri u vladi Republike Srpske. 
9. Lica koja su obuhvaćena prvom krivičnom prijavom , bivši zaposleni radnici u IT PROFESSIONAL d.o.o Banjaluka,   a pomagači su u činjenju krivični djela : Žarković Dejan, Ćeklić Vojislav, Bundalo Vladimir, Milosavac Boris, Kondić Đorđe, Sajić Ljubiša , Bošković Marko, Sasa Borjanovic.

Na osnovu gore navedenog , kad se vidi broj fizičkih i pravnih lica , koja su obuhvaćena prijavom, kao i moguće učešće u krivičnim dijelima državnih službenika ,  jasno je da se ovde radi o Organizovanom kriminalu .
Svu potrebnu dokumentaciju iz koje se može vidjeti , da postoji osnovana sumlja o počinjenim krivičnim dijelima , dostavili smo u Regionalni centar SIPA u Banjaluci.
Kao prilog ovoj prijavi dostavljamo i neke priloge iz sredstava javnog informisanja , iz kojih se može vidjeti da novinar raspolaže , dodatnim informacijama koje mogu biti od interesa za istragu.
Krivična dijela za koje se gore imenovana lica terete u prijavi od 11.04.2011.godine , a koja su u nadležnosti Okružnog Tužilaštva u Banjaluci  i to:  Oduzimanje tuđe stvari iz člana 236. KZ RS ,Neovlašteno ulaženje u zaštićenu kompjutersku bazu podataka iz člana 238. KZ RS, Zloupotreba povjerenja iz člana 244 .KZ RS , Zloupotreba ovlaštenja u privredi iz člana 263. KZ RS , Upad u kompjutorski sistem iz člana 271. KZ RS, su samo poslijedica krivičnih djela Organizovani kriminal član 250 i Udruženje radi činjenja krivičnog dijela član 249, Krivičnog zakona BIH.   iz nadležnosti Tužilaštva BiH . Kao posledica organizovanog kriminala  nastala su i krivična djela iz  prvobitne prijave , Zloupotreba autorskih prava242. KZ BiH, Nedozvoljeno korištenje autorski prava iz člana 243.KZ BiH.
    
U slučaju velikog oštećenja budžeta, Tužilaštvo ima jasnu situaciju .
- ulazne fakture po kojima je INTEGRA INŽENJERING d.o.o. nabavila i instalisala računarsku opremu.
- Izlazne fakture INTEGRA INŽENJERING d.o.o kroz ugovor o operativnom lizingu , gdje se vidi da je oprema prodana Ministarstvu financija RS za potrebe Poreske Uprave po 200 – 300  % većoj cijeni.
- Otpremnicu ovjerenu od Poreske Uprave , da je opremu primila.
- Krunskog svjedoka , direktora IT PROFESSUONAL d.o.o. Zorana Tadića , koji je lično prisustovao sastanku sa Ministrom financija RS , kad su se dogovarale cijene.
Znači da  Tužilaštvo već ima čvrste dokaze da pokrene istragu.

O naknadnom uništenju preduzeća IT PROFESSIONAL d.o.o. pogotovo govore fotografije sa lica mjesta  tj. prilikom preuzimanja otuđene opreme .
Smatramo da smo dovoljno potkrijepili ovu dopunu krivične prijave ili novu krivičnu prijavu i da  tužilaštvo ima dovoljno dokaza da pokrene istragu.
Pošto je ovde riječ o teškom kršenju ljudski prava , kršenju ustavnog prava na rad  kao i povrdi prava koja proističu iz Konvencije o ljudskim pravima i slobodama EU, a koja se direktno mora primjenjivati u sudovima i institucijama BiH , ovu krivičnu prijavu sa svim dokaznim materijalom dostavićemo i Uredu visokog predstavnika u BiH ( OXR)

U Prilogu:
1. Zahtijev SIPA za dostavom podataka ,kao i odgovor na zahtijev
2. Računi br. 104 i 121, koje je IT PROFFESIONAL d.o.o fakturisao INTEGRA INŽENJERING d.o.o.
3. izvod iz ugovora o operativnom lizingu
4. Dopis SIPI sa podatcima o 12 serverski operativni sistema licencirani na IT PROFESSIONAL d.o.o. a koji su reinstalirani odnosno otuđeni.
5. Pismo upućeno direktoru RTRS
6. Fotografije sa uništenom opremom IT PROFESSIONAL
7. 3 teksta snimljena sa elektronski medija , u kojima novinar daje podatke koji mogu biti od interesa za istragu.
8.Dostava podataka SIPI od 03.05.2011
9. Dostava podataka SIPI od 30.05.2011
10.Dostava podataka SIPI od 09.06.2011
11. Dostava podataka SIPI od 10.07.2011.
12.Dostava podataka SIPA od 15.07.2011    
                                                  
Za sve druge informacije i bilo kakvu vrstu pomoći stojimo Vam na raspolaganju.
                                          
                                          S poštovnjem.

                                                                                    Direktor
                                                                              Mr. Zoran Tadić
                                                                             ______________