понедељак, 8. мај 2017.

Stručna analiza rada Pavlović banke i Vakufske banke: Vrlo sumorna slika poslovanja i još sumornija poslovne budućnosti

Kod Vakufske banke i kod Pavlović banke je osnovni problem kod veličine kapitala i pitanja njegove istopljenosti usljed velike vrijednosti ispravke potraživanja. 

Da li će entitetske Agencije za bankarstvo reagovati i natjerati uprave ovih banaka da izvrše adekvatnu dokapitalizaciju?! U protivnom postoji izuzetno izražen rizik za deponente i vlasnike sredstava kod ovih banaka, da ostanu bez njih.

PAVLOVIĆ  INTERNATIONAL  BANK AD  BIJELJINA (Republika Srpska)

Ključni pokazatelji

BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost osnovnih sredstava iznosi 16.907.563 KM,
Vrijednost ukupnog kapitala banke je 26.320.761 KM,
Ispravka vrijednosti ukupnih potraživanja iznosi 26.528.868 KM,
Vrijednost ukupnih plasmana banke iznosi 92.054.568 KM.

Odnos navedenih pokazatelja je:
- odnos vrijednosti osnovnih sredstava i ukupnog kapitala iznosi 64,24%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala iznosi 100,80%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnih plasmana iznosi 28,82%
- odnos vrijednosti ukupnog kapitala i ukupnih plasmana iznosi 28,59% 

BILANS USPJEHA na dan 31.12.2016. godine
- Prihodi od kamata 13.248.481 KM
- Prihodi od naknada i provizija 5.282.350 KM
- Ostvareni GUBITAK iznosi 17.209.430 KM
- Broj zaposlenih 218
- Bruto plate zaposlenih 5.202.389 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  -10,14% (negativan)
- ROE iznosi -65,38% (negativan)
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi -3,31 (negativan)

Iz navedenog jasno se uviđa da je Pavlović International bank ad Bijeljina u 2016. godini iskazala izuzetno loše pokazatelje poslovanja i sa aspekta uspješnosti poslovanja i sa aspekta stabilnosti.

Najznačajniji pokazatelji ukazuju na činjenicu da je poslovanje banke izloženo rizičnosti u tolikoj mjeri da se postavlja pitanje veličine kapitala banke i njegove adekvatnosti za pokriće rizika poslovanja, imajući u vidu da  odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala banke iznosi 100,80%.

Ovo pokazuje da je ukupni kapital banke, prostim rječnikom rečeno, "pojeden". To potkrepljuje i činjenica da je vrijednost ukupnog kapitala u ukupnim plasmanima banke izjednačena sa vrijednošću ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja u ukupnim plasmanima banke.

Takođe, izloženost riziku poslovanja banke ukazuje i veličina vrijednosti osnovnih sredstava banke u odnosu na kapital banke, zato što prevelika ulaganja u "mrtav kapital" predstavljaju problem u slučaju da dođe do povlačenja depozita onih koji ih imaju na računima banke. 

Pokazatelji uspješnosti poslovanja banke (iz bilansa uspjeha na dan 31.12.2016. godine) daju sumornu sliku o poslovnoj uspješnosti banke. 

Veličina gubitka u poslovanju od 17.209.430 KM, u poređenju sa vrijednosti ukupnog kapitala, je činjenica koja treba da zabrine svakoga ko ima deponovana sredstva na računima kod ove banke. 

Takođe, pokazatelji uspješnosti poslovanja za Pavlović International bank ad Bijeljina ukazuju na silazne tendencije i izražene probleme u poslovanju:
- ROA u 2014. godini je bio 0,34%, u 2015. godini je 0,20%, u 2016. godini je -10,14%.
- ROE u 2014. godini je bio 2,08%, u 2015. godini je 1,12%, u 2016. godini je -65,38%.
- vrijednost kreditnih i ostalih plasmana u 2014. godini iznosi 149.903.621 KM, u 2015. godini je 134.087.816 KM, a u 2016. godini iznosi 92.054.568 KM.
- prihodi od kamata u 2014. godini iznose 15.257.767 KM, u 2015. godini su 14.427.509 KM, a u 2016. godini ovi prihodi još značajnije padaju i iznose 13.248.481 KM.
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  u 2015. godini je iznosio 0,08; dok je ovaj odnos u 2016. godini bio negativan i iznosi -3,31.

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

Ključni pokazatelji

BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Vrijednost osnovnih sredstava iznosi 10.071.966 KM,
Vrijednost ukupnog kapitala banke je 26.851.268 KM,
Ispravka vrijednosti ukupnih potraživanja iznosi  42.247.945 KM,
Vrijednost ukupnih plasmana banke iznosi  203.807.768 KM.

Odnos navedenih pokazatelja je:
- odnos vrijednosti osnovnih sredstava i ukupnog kapitala iznosi 37,51%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala iznosi 157,34%
- odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnih plasmana iznosi 20,73%
- odnos vrijednosti ukupnog kapitala i ukupnih plasmana iznosi 13,17% 

BILANS USPJEHA na dan 31.12.2016. godine
- Prihodi od kamata 10.818.937 KM
- Prihodi od naknada i provizija 6.390.080 KM
- Ostvareni DOBITAK iznosi 687.906 KM
- Broj zaposlenih 201
- Bruto plate zaposlenih 4.423.450 KM

Pokazatelji uspješnosti 
- ROA iznosi  0,22%
- ROE iznosi 2,56%
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  iznosi 0,16

Iz navedenih pokazatelja jasno se uviđa da je u 2016. godini Vakufska banka dd Sarajevo iskazala slabe performanse poslovanja, gledano sa aspekta uspješnosti poslovanja i sa aspekta stabilnosti.

Najznačajniji pokazatelji ukazuju na činjenicu da je poslovanje banke izloženo rizičnosti poslovanja u tolikoj mjeri da se postavlja pitanje veličine kapitala banke i njegove adekvatnosti za pokriće rizika poslovanja; imajući u vidu da odnos vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja i ukupnog kapitala banke iznosi 157,34% (ovaj parametar Vakufska banka dd Sarajevo ima najlošiji na nivou cjelokupnog  bankarskog sektora Bosne i Hercegovine).

Ovo ukazuje da se ukupni kapital banke istopio pod teretom loših plasmana. To potkrepljuje i činjenica da je vrijednost ukupnog kapitala u ukupnim plasmanima banke u značajnoj mjeri ispod  vrijednosti ispravke vrijednosti ukupnih potraživanja u ukupnim plasmanima banke.

Takođe, izloženost riziku poslovanja banke ukazuje i veličina vrijednosti osnovnih sredstava banke u odnosu na kapital banke, zato što ulaganja u osnovna sredstva predstavljaju problem u slučaju da dođe do povlačenja depozita od onih koji ih imaju na računima banke. 

Pokazatelji uspješnosti poslovanja Vakufske banke dd Sarajevo ukazuju na sljedeće fakte u poslovanju:
- ROA u 2015. godini je 0,10%, u 2016. godini je 0,22%.
- ROE u u 2015. godini je 1,00%, u 2016. godini je 2,56%.
- odnos vrijednosti dobitka po zaposlenom i bruto plate zaposlenog  u 2015. godini je iznosio 0,06 ; dok ovaj odnos u 2016. godini iznosi 0,16.

Kod Vakufske banke i kod Pavlović banke je osnovni problem kod veličine kapitala i pitanja njegove istopljenosti usljed velike vrijednosti ispravke potraživanja. 


Da li će entitetske Agencije za bankarstvo reagovati i natjerati uprave ovih banaka da izvrše adekvatnu dokapitalizaciju?! U protivnom postoji izuzetno izražen rizik za deponente i vlasnike sredstava kod ovih banaka… (nastaviće se)