недеља, 7. мај 2017.

Otimanje koje ne isključuje ni pucanje

piše: Slobodan Vasković

Slučaj “Alumina” poprimio je vrlo opasne razmjere i nije isključeno da jedan dio obračuna, unutar pravog rata za otimanje ove firme, preraste u teško fizičko nasilje.

Nemali je broj informacija koje svjedoče tome u prilog; Osim brojnih prijetnji koje se upućuju onima što ne dozvoljavaju predaju ove firme, postoje informacije i o namjeri fizičkog ugrožavanja.

MUP RS, nezvanično saznajem, ima informacije o tome, preduzeo je određene mjere (dio aktera je pod posebnom policijskom zaštitom i pratnjom), a da li će one biti i dovoljne sasvim je drugo pitanje, jer se apsolutno ništa nije uradilo po pitanju pljačke milijardu maraka iz firme “Birač” (čija je “Alumina” firma - kći); Upravo u tom zločinačkom aktu i leži izvorište nezakonitog pokušaja preuzimanja “Alumine”, kojem svjedočimo.

Malo je nevinih u cijeloj priči, a najvažnije, ujedno i najstrašnije, od svega jeste spoznaja da je značajan dio funkcionera RS, dio sudija i tužilaca, pojedinih visokih policijskih funkcionera, dijela političara… upregnut u napore Kriminalnog klana, koji stoji iza Gordana Pavlovića, vlasnika firme “Pavgord”, da preuzme “Aluminu”.

U brojnim tekstovima pokušao sam javnosti predočiti dokumente koji svjedoče o tome da je aktuelni pokušaj preuzimanja “Alumine”, u stvari, velika zločinačka akcija, dobrim dijelom i državni kriminal. 

Priča je toliko velika da je, praktično, nemoguće obuhvatiti sve njene aspekte sa jednim ili dva teksta, a da bi se razmjere Prevare mogle, koliko toliko, kvalitetno osvijetliti, potrebno je razmotriti brojne segmente, sa akcentom na pravne, kao i ulogu najviših funkcionera vlasti RS u cijelom ovom slučaju.

Dodik - krivac No1
Milorad Dodik je, izvan svake razumne sumnje, najveći krivac za sadašnja dešavanja, jer nije dozvolio da se sprovede istraga i procesuiraju odgovorni za pljačku milijardu maraka iz firme “Birač”, nakon što je 2013. godine postalo jasno da je poslovanje tog preduzeća samo paravan za pranje enormnih suma novca. I da je u cijeli taj proces upregnuta bila i Balkan Investment Banka (BIB).

BIB je, kasnije, preimenovan u “Banku Srpske”, koja je potpuno potopljena i prestala je sa radom. 

Uz to, Dodik je krajem 2014. godine, dao zeleno svjetlo Gordanu Pavloviću, vlasniku firme “Pavgord” (podržanim Zoranom Stevanovićem, načelnikom Zvornika), da otkupi ništava/nepostojeća potraživanja litvanske “Ukio” banke od firme “Birač”/“Alumina”.

Ugovorom o kupoprodaji potraživanja od 20.11.2014. godine, “Ukio” banka je na “Pavgord” nezakonito prenijela 122 miliona KM, od svojih 155 miliona KM fiktivnih/kriminalnih potraživanja. 

Upravo ta potraživanja danas su centralni dio pokušaja kriminalnog preuzimanja firme.

Nije Dodik jedini krivac za navedeno, već gotovo cijeli sistem, koji je prvo dozvolio da se milijarda maraka odlije iz Republike Srpske, a potom nije ništa preduzeo ni da kazni kriminalce, niti da pokuša vratiti dio otetog novca.

Tegeltija - krivac No2
Uz Dodika, za aktuelnu situaciju sa “Aluminom”, veliku odgovornost snosi i Zoran Tegeltija, ministar finansija. Upravo je Tegeltija prije četiri godine iznio podatak da je iz “Birča” opljačkano milijardu maraka, a one koji su to učinili ministar finansija je nazvao banditima.

Tadašnji Tegeltijini istupi, danas je to više nego jasno, bili su vrlo vješt spin, koji je poslužio za pacifikovanje javnosti, smirivanje situacije, nakon otkrivanja teškog zločina i, naravno, zataškavanje tog teškog kriminala.

Tegeltija danas poziva na pregovore sa Pavlovićem, što je van svake pameti, jer bilo kakvo pregovaranje sa vlasnikom “Pavgorda” i davanje ijednog jedinog ustupka fočanskom tajkunu značilo bi, samo po sebi, aboliranje onih koji su opljačkali milijardu maraka, predaju “Alumine” Kriminalnom Klanu i dovođenje cijele zvorničke regije u poziciju da zavise od postupaka i interesa Mafije. 

To su činjenice i to neoborive.

Interesantno je za znati i da su (danas) Dodik i Tegeltija u teškom sukobu; Da  se taj sukob odvija u mnogim ravnima i da je “Alumina” samo jedna od njih.

Isto tako je važno naglasiti i da je Tegeltija prekrupan zalogaj za Dodika, koji se on ne usuđuje zagristi, jer bi moglo da mu “prisjedne”.

Pravni tim  
Kako bi se dalje rasvijetlili događaji oko “Alumine”, neophodno je sagledati djelovanje Pravnog tima, koji predvodi Vitomir Popović i koji je zastupao “Aluminu”, dok im prije desetak dana nije uručen otkaz. 

Pravni tim još uvijek zastupa “Birač”.

Uloga Pravnog tima u dešavanjima oko “Alumine” je vrlo vrlo kontroverzna, krajnje upita i veliko je pitanje da li su oni, kada je “Alumina” u pitanju, djelovali kao protivnički Pravni tim, a ne kao ekipa koja brani interese te firme?!

Popović i njegovi saradnici demantovali su svaku umiješanost u događaje oko “Alumine”, ali je činjenica da su izgubili ključne slučajeve, koji su izrodili blokadu računa firme (12.04.2017.) u korist “Pavgorda”, iako su tvrdili da se takva sudska odluka neće desiti.

Desila se i sada je ta Odluka o blokadi, koja je nezakonita, ključna za dalju sudbinu zvorničke firme. 

(Odluka je trenutno zamrznuta na period do 60 dana).

Veoma je interesantan istorijat Pravnog tima.

Nametanje
Pravni tim je imenovan, preciznije nametnut, firmama “Birač” i “Alumina” odmah po otvaranju stečaja u aprilu 2013. godine.

Imenovani su na insistiranje Zorana Tegelitije, a činili su ga Vito Popović, njegov sin Aleksandar i Risto Kojić.

U ekipu je ušao i advokat Nenad Rubež, čija je supruga Sonja Rubež bila šefica pravne službe “Birača”/“Alumine” i jedan od najbližih saradnika nekadašnjih litvanskih vlasnika. 

Rubež je imenovan, iako je zastupao litvanske povezane firme u ranijem periodu. Previše “eksperata” sa litavnskim referencama.

Djelovanje Pravnog tima, urpkos njihovom nedavnom otvorenom hvalisanju, puno je propusta i sa dosta “putera na glavi”.

Fakti:
-Pravni tim je dozvolio da još 10.10.2013. godine “Ukio” banka blokira račun “Alumine”.

Desilo se to, znači, u jeku “borbe” protiv “litvanskih bandita”, kako ih je nzzvao Tegeltija i ustvrdio da su oštetili fabriku za milijardu maraka.

-Odmah potom, uprava “Alumine” donosi odluku o raspuštanju Pravnog tima, što se i dešava iste te 2013. godine. 
Uslijedili su ektremni pritisci od Tegeltije da se Pravni tim vrati da zastupa “Aluminu”, čemu je tadašnje rukovodstvo podleglo i isti biva vraćen. 

-Nakon toga, Pravni tim insistira da se pokrenu brojni sudski postupci u Litvaniji, koji su, vrijeme je pokazalo, bili potpuno promašeni i bezuspješni, ali dali su jedan milonski efekat: “Alumina” je isplatila višemilionske iznose skupim advokatima u inostranstvu. 

-Nakon prve blokade računa (10.10.2013.), Pravni tim započinje, osim sporova protiv “Ukio” banke, i sporove protiv “Pavgorda”, a njihov rezultat je 1,1 milion KM honorara, koliko su inkasirali. Nerijetko su fakturisali i duple tarife.

-Tokom protekle tri i po godine, posebno unazad godinu dana, pojavile su se broje informacije da dio Pravnog tima “koketira” sa Zoranom Stevanovićem i Gordanom Pavlovićem, a o tim kontaktima “Alumina” i “Birač” nisu bili obaviješteni!

Risto Kojić kreće aktivno da lobira za sporazum sa “Pavgordom”, što otvara jasnu sumnju u njegove stvarne namjere u cijelom slučaju “Alumina”.

-Advokatski par Rubež, od otvaranja stečaja, pa do danas, naplatili su cca 400.000 KM od “Alumine” i “Birča”, a nisu gotovo ništa uradili za te firme. 

-Paradoks je da Nenad Rubež sada zastupa “Pavgord”, dok je Sonja Rubež jedan od glavnih savjetnika Pavlovića i Stevanovića u cijelom slučaju.

Blokada No2
-Druga, kriminalna, blokada računa “Alumine” uslijedila je 12.04.2017. godine, nakon nesvakidašnje odluke Suda u Zvorniku, kojom je poništio/izignorisao pravosnažne presude, što nikako ne dopuštaju blokadu računa te firme. Posebno ne firmi “Pavgord”.

Da podsjetim, Pravni tim je 11.04.2017. odgovorno tvrdio i bio izričit da blokade neće biti; Dan kasnije, 12.04.2017. račun je bio blokiran, a “Alumina” i cijela Zvornička regija bačeni na koljena. Sveopšta anksioznost.

-Upravni odbor “Alumine” je odmah, nakon blokade, otpustio Pravni tim, a Zoran Tegeltija nije više zvao da ih spasava. 
Međutim, zvao je Pavlovića u Vladu RS na pregovore o deblokadi računa (25.04.2017.), što je ličilo više na spasavanje Gocija Litvanonena, nego na očuvanje “Alumine”; Iz prostog razloga što Pavlović ni po jednom zakonskom osnovu, niti presudi, zasnovanoj na zakonu, nije imao, niti ima, pravo blokirati račune pomenute firme. 

Sasvim drugo pitanje je djelovanje Paralelnog Pravosudnog sistema, koji kontroliše Kriminalni Klan, čija je namjera da se za 6,4 miliona evra dokopa firme vrijedne pola milijarde maraka, o čemu sam detaljno pisao.

Zahtjev za tri miliona KM 
Veoma bitan za cijelu priču jeste i zahtjev Pravnog tima kojim traži cca 3 miliona KM za svoje navodne uspjehe.

Taj zahtjev je upućen stečajnom upravniku firme “Birač” Lazi Đurđeviću i Goranu Gajiću, predsjedniku odbora povjerilaca “Birča”/“Alumine” i, što je takođe veoma važno, Šefu kabineta ministra Tegeltije.

Zahtjev je upućen 10.02.2017. godine i bio je uvod u cijeli slučaj pokušaja Preuzimanja “Alumine”, koji je još uvijek u toku.

Gajić je, prije mjesec i po dana, na Odboru povjerilaca firme “Birač” bio izričit i zahtjevao da se prihvati prijedlog Pravnog tima i da im se da nagrada od cca 3 miliona KM “za uspjeh u sporovima u stečaju Birača”. 

O kojim uspjesima je riječ izgleda da zna samo Gajić!!!

Ono što je zapanjilo sve prisutne na tom sastanku bila je Gajićeva izjava da se “Pravnom timu moraju dati pare, jer Pavlović nudi tri puta više!!!! 

(nastaviće se)