петак, 16. септембар 2011.

Stankovićeva lizing prevara

piše: Slobodan Vasković


Poreska uprava Republike Srpske nije kupila poslovni prostor od Integre inženjering. Poreka uprava Republike Srpske kupila je poslovni prostor u poslovnoj zgradi Integre od Hypo Alpe adria leasing  po cijeni od 33.046.612, 52 KM. Na ovu cijenu treba dodati trošak obrade zahtjeva. Prethodno je Hypo Alpe adria leasing isti taj poslovni prostor kupila od Integre za 28.323.275,92 KM.Prodaja poslovnih prostora u Poslovnoj zgradi “Integra” institucijama Republike Srpske je afera svih afera, veća i od izgradnje Administrativnog centra i vječne gradnje autoputa Banjaluka-Gradiška. Prema procjenama stručnjaka, na preprodaji ovih nekretnina, Republika Srpska oštećena je za najmanje 60 miliona maraka. Taj novac otišao je u ruke Slobodana Stankovića, vlasnika konzorcijuma “Integral inženjering”, a stvarna šteta ne može se utvrditi bez detaljne istrage. Već smo objavili i dokumentovali da je Stanković naduvavao fakture od 60%-255%, uvećavajući enormno vrijednost prostora u koji je uselila Poreska uprava RS. Niko iz vlasti ovog entiteta nikada do sada nije objavio taj ugovor, niti način na koji je Poreska uprava došla do novih prostorija.“Dana 25.09.2010. potpisan je ugovor o operativnom lizingu za poslovni prostor u poslovnoj zgradi Integra na adresi Trg Republike Srpske 8”, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju RS o radu Poreske uprave u prošloj godini. Ono što se ne navodi, (Glavna služba nije to bila obavezna učiniti, ali Vlada RS i Poreska uprava jesu), jeste činjenica da je Poreska poslovne prostorije na lizing kupila od Hypo Alpe adria leasing i da je sa njima potpisan kupoprodajni ugovor, prema kojem, kako je navela Glavna služba za reviziju, 5.900 kvadratnih metara vrijedi 28,3 miliona konvertibilnih maraka. Poreska će taj prostor naredna 144 mjeseca otplaćivati po cijeni od 229. 500 maraka svaki mjesec. To znači da će za 12 godina, koliko traje otplata, isplatiti 33 miliona, pet više nego što je procijenjena vrijednost prostora.Ovi podaci u potpunosti se slažu sa podacima iz pisma koje je Alen Stjepanović, iz odjela prodaje Hypo Alpe adria leasing (vidi dokumente), uputio Slađani Rajković iz Poreske uprave RS. (Vlada RS je kao garanciju za ovaj ugovor u banci zaledila 4,4 miliona evra, tako da cijela operacija košta 42 miliona, odnosno 14 miliona više nego da su kupili ovaj, ionako višestruko precijenjen prostor.)Da je Poreska kupila prostor od Hipo svjedoči i podatak da je riječ o “operativnom lizingu”. Član 7 Zakona o lizingu (Službeni glasnik 70/2007) precizira:”Ugovor u kome su davalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga isto lice, ne smatra se ugovorom o finansijskom lizingu u smislu ovog zakona, već o operativnom lizingu. Kako Integra nije i lizing kuća, jasno je da je Hipo i “davalac lizinga i isporučilac lizinga”, pa otud i operativni lizing”. Naravno, sve ovo znači da je prvo Hypo Alpe adria leasing poslovni prostor u kojem se nalazi Poreska prvo uknjižila na sebe, pa ga tek onda prodala ovoj instituciji.To isto znači da je Hipo isplatila svih 28 miliona KM Stankoviću, a oni će se “naći” u dodatnih pet miliona, plus što će godinama “vrtiti” onih 4,4 miliona evra, koje je Vlada RS kao garanciju zaledila na računima u toj finansijkoj instituciji. Stankoviću je Hipo u protivvrijednosti od 28 miliona KM otpisala kredite, koje je imao u toj banci i na taj način je zatvorena finansijska transakcija.Postupajući na ovaj način, vlastodršci i Stanković su smatrali da mogu sakriti enormno naduvavanje cijena, koje je dovelo do toga da je Poreska uprava za čitavih deset miliona maraka preplatila uzeti poslovni prostor. Kada se tome doda i onih cca 5 miliona kamata koje će ubrati Hipo, onda je šteta po budžet RS najmanje 15 miliona KM. Jendostavnije rečeno, cijene su naduvavane do cifre koja je Stankoviću bila potrebna da zatvori dugovanja prema banci, koja je vlasnik istoimene lizing kuće.Upravo zbog pokušaja skrivanja naduvanih cijena obavljena je “trojna transakcija” na relaciji Integra-Hipo-Poreska uprava, a na taj način je grubo izigran i Zakon o javnim nabavkama, jer sigurno je da Hipo ne bi kupio hiljade kvadrata poslovnog prostora od Integre, da nisu bili ubijeđeni da će ga prodati Poreskoj upravi.Da  sumiramo: Stanković je sa Poreskom upravom i rukovodstvom RS dogovorio prevaru, a banka je bila kanal preko koje su je ostvarili. To, naravno, ne znači da je banka morala znati da je riječ o prevari, ali je malo vjerovatno da to nisu znali. Potvrđuju to i navodi iz pisma Stjepanovića Rajkovićevoj gdje se kaže:”Obavještavamo Vas da smo sa IT-om riješili problem…”.IT Professional je firma Zorana Tadića, kojeg je Stanković protjerao iz države, jer nije htio da učestvuje u prrevari ogromnih razmjera. Problem je tako riješen, a Tadić je pismeno upozoravao Hypo leasing da Integra naduvava fakture upućene prema Poreskoj. Sve te fakture išle su preko Hipo. (Primjera radi: IT uputi fakturu Integri, od recimo milion  maraka, oni samo prefakturišu i upute Hipo fakturu od dva miliona KM, a ovi to proslijede Poreskoj upravi. – Pogledajte tekst sa ovog bloga“Stankovićeva digitalna pljačka, gdje je detaljno objašnjeno i dokumenmtovano na koji način su fakture naduvane).“Od mene je traženo da moje izlazne cene, prema kompaniji Integra Inženjering doo fiktivno povećam za nenormalne procente, u proseku preko 300%, da se te cene kalkulišu u pomenutom lizingu i zaduži Poreska Uprava RS. Ja naravno, zbog profesionalnih, principijelnih i zakonskih razloga nisam hteo tako nešto da učinim. Odmah sam shvatio šta u stvari hoće. Prošli put kada su gradili zgradu Vlade RS, i kada je pronađeno da su fakturisali pepeljare po 7.000,00 KM i vazne i lustere po 12.000,00 KM, da tako nešto hoće i sada. Ali sada će to uraditi na Informaciono Komunkacionoj Opremi, pa pošto se malo ko razume u tu tehnologiju, niko se neće upuštati u praćenje tih cena. Moje odbijanje da to učinim sa mojim kalkulacijama, njih nije sprečilo da to ipak učine. Gospodin Stanković i gospodin Dragan Bojić su zbog mog odbijanja bili jako ljuti na mene tom prilikom. Ipak me je Dragan Bojić zamolio da im pomognem. Tako da je došlo do korenspondencije između mene i gospodina iz Hypo-Alpe-Adria-Leasing d.o.o čije je ime Alen Stjepanović. Na njegov zahtev da mu kažem koliko mogu da se uvećaju cene, kazao sam mu da je to moguće svega 10% i da je to u skladu sa zakonom, te sasvim realno. Kako sam kasnije video nisu poslušali moje sugestije već su uvećali cene ICT opreme višestruko, neke čak i do 400%”, naveo je Zoran Tadić u Dopuni krivične prijave protiv Slobodana Stankovića koju je uputio Tužilaštvu BiH.Dokumenti koje smo objavili uz tekst “Stankovićeva digitalna pljačka”, kao i dokumenti koje objavljujemo uz ovaj napis, sastavni su dio ugovora o lizingu sa Poreskom Upravom RS. Oni su svjedočanstvo ogromne prevare koja je učinjena u režiji vlasti i Slobodana Stankovića.“Tadašnji Ministar Finansija RS Aleksandar Džombić a sadašnji premijer, u mom prisustvu je kazao da se taj ugovor mora strogo čuvati u tajnosti od novinara i ostalih kako ne bi došlo do problema”, navodi Tadić u dopuni krivične prijave, što svjedoči da je Džombić bio svjestan pljačke koja se dešava. Bio je toga svjestan i drugi potpisnik Mile Banika, ali ga je Džombić, uprkos servilnosti, smijenio sa mjesta direktora Poreske uprave RS. (nastaviće se)Ovi dokumenti, koji pokazuju nevjerovatne cijene inventara i opreme,  odnose se samo na proširenje kapaciteta objekta, kako bi se obezbjedilo da Poreska uprava kupi taj prostor i dio su ugovora. Na samo nekoliko stavki koje se tiču nabavke visoko tehnološke opreme naduvanim cijenama, oštećen je budžet za pola miliona maraka. Sami zamislite kakva je kalkulacija kada je u pitanju cijeli objekat.Pismo Alena Stjepanovića, iz odjela prodaje Hypo Alpe adria leasing upućeno Slađani Rajković iz Poreske uprave RS