четвртак, 29. септембар 2011.

Dragan Davidović prikriva da je Slobodan Stanković oteo opremu RTRS

Piše: Slobodan Vasković

Dragan Davidović, generalni direktor RTRS, potvrdio je na sjednici Narodne skupštine RS da je firma “Integra inženjering”, preuzela značajan broj kamera ove medijske kuće, prilikom izgradnje RTV Doma. Na taj način Davidović je potvrdio istinitost navoda Zorana Tadića, vlasnika firme IT Professional, koji je ustvrdio da je Integra uzela opremu Javnog servisa, s tim što prvi čovjek ove medijske kuće kaže kako je cijeli postupak dogovoren sa Integrom. Za razliku od njega, Tadić tvrdi da je Integra opremu preuzela nelegalno, o čemu je on pismenim putem obavijestio Davidovića. Tadić je cijelu ovu ujdurmu prijavio SIPI i Tužilaštvu BiH, pa će ove institucije, valjda, utvrditi da li je Stanković oteo opremu RTRS-u uz znanje Davidovića, ili je, pak, istina da je generalni direktor RTRS naknadno utvrdio da im nije potrebno, kako je rekao, tridesetak kamera već dvije. Istraga bi trebala utvrditi i ko je kamere platio, koliko je to novca bilo i kako je sve zatvoreno papirima (ako je zatvoreno), kao i kada je to učinjeno – prije ili poslije Tadićevih pisama Davidoviću. Tadić je, takođe, ustvrdio da nisu uzete samo kamere, već i druga izuzetno značajna oprema. Mi objavljujemo dio korespondencije na relaciji IT Profeional - Integra inženjering- RTRS (vidi dokumente) iz koje se jasno vidi da je oprema RTRS otuđena po nalogu Integre, a da se nigdje ne pominje da je to ranije dogovoreno sa tom medijskom kućom. Štaviše, čelnici Integre uporno su odbijali da Tadićevoj firmi proslijede saglasnost RTRS za preuzimanje njihove opreme. Uz to, Tadić je samoinicijativno vraćao RTRS-ovu opremu, koju je firma Slobodana Stankovića prisvojila.

Davidovićevi navodi su krajnje upitni, jer, prema našim potvrđenim podacima, do maja ove godine na RTV dom nije ugrađena ni jedna kamera. Po predračunu i ugovoru za izvođenje čije dijelove objavljujemo (vidi dokumente), koji je potpisao IT Professional, 32 IP kamere predviđene su za RTV dom. Za svaku od tih kamera provučena je kompletna pasivna infrastruktura (UTP kablovi). Pitanje je zašto je RTRS bacao pare i provlačio kablove za 32 IP kamere, (plus toliko portova na L2 Cisco Catalyst Switch), da bi nakon toga „shvatili“ da im one nisu potrebne i odustali od njih. Zadnja isporuka za zgradu Integre i RTV dom bila je 120 IP kamera. Od tih 120 IP kamera niti jedna nije instalirana na novoj zgradi RTRS. Ukoliko su Davidović i Slobodan Stanković cijelu ovu ujdurmu pokušali naknadno zatvoriti papirima, realno je da je riječ o nelegalnom poslu, jer je to ugovor firme IT profesional, a oni o Davidovićevim „nepotrebnim kamerama“ ništa ne znaju.

Treba znati i sljedeće: Davidovićeva priča o dvije kamere za cijeli RTV dom je tolika glupost da niko u to ne može povjerovati, iz prostog razloga što im je za pokrivanje ulaza potrebno najmanje 6 kamera. Uz sve to, logično je i pitanje kako se Davidović samoinicijativno mogao dogovoriti sa Stankovićem i njegovom firmom da mu kamere ili neka druga oprema ne trebaju, kada je to sastavni dio potpisanog ugovora i projekta. Morao je tada raditi izmjenu projekta, morao je mijenjati prethodni ugovor, a samim tim i projekat sa predračunom. Sve je ostalo isto samo nema ugovorene opreme, a nije relano da je to od maja do danas urađeno. I koju je to protuvrijednost dobio RTRS ako se odrekao kamera? Pitanje je gdje su završile pare od neugrađene opreme i da li su stigle u nečije privatne džepove?! Naši podaci dalje kažu da je manipulisanje IT opremom samo djelić nelegalnih radnji: tu su i sumjive radnje sa agregatima, aparatima za gašenje požara, gluve sobe... Sve je to urađeno mimo projekta i ugovorenog predmjera sa dosta lošijim kvalitetom. A plaćeno je papreno. Gdje je razlika u novcu otišla, zaključite sami.Dijelovi specifikacija iz ugovora iz koje se vidi ugovorena količina i isporučena količina. Sve sto je markirano žutim, trebalo je biti kupljeno i ugrađeno u RTV dom prema ugovoru. Sve što je markirano crvenim jeste kupljeno za RTV dom ali se nije dozvolila ugradnja. U dokumentima je i račun za IP kamere koji je ispostavljen Integri, od čega niti jedna kamera nije ugrađena u RTV Dom.
Pismo Zorana Tadića, vlasnika IT Professional Dušanu Lajšiću, jednom od direktora Integre upućeno 24. januara 2011.Poštovani gospodine Lajšiću.

Dobili smo vaš nalog da se IP Video kamera Q 60 32-E postavi u restoran Integra na 14. spratu poslovne zgrade. U restoranu Integra je već postavljeno i više kamera nego što je uopšte potrebno. Napominjem vam da je IP kamera Q 60 32-E Axis, veoma kvalitetna IP Video kamera, i namenjena je za vanjsku upotrebu. Kao što sam vam već kazao, ta

kamera je namenjena za potrebe RTV Doma, da se ugradi na njihov antenski stub, i da je RTRS korist i kao panoramsku kameru visoke HD rezolucije, a ne za snimanje muzike u zatvorenom i poluosvetljenom prostoru restorana. Prava je šteta ovakvu kameru koristiti za to, a mislim da bi RTRS umela da je u potpunosti iskoristi.

Molim vas da promenite ovu odluku.S poštovanjem, Direktor Zoran TadićPismo Zorana Tadića, vlasnika IT Professional Dušanu Lajšiću, jednom od direktora Integre upućeno 16. februara 2011.Poštovani gospodine Lajšiću.

Pošto je Poreska Uprava RS dobila agregacioni switch 4500, kroz novu isporuku Cisco opreme po računu 121. Ne vidim razlog, zašto bi smo još zadržavali Cisco switch 4500, koji je po vašem nalog skinut sa zgrade RTV Dom. Taj switch nama na PO Integra nije potreban, a njima na televiziji bi dosta značio. Molim vas da obrazložite.

S poštovanjem, Direktor Zoran TadićNaredba Zorana Tadića, izdata 22. februara 2011., da se RTRS vrati oprema koju im je Integra otuđilaRADNI NALOG (naredba)

Izdajem radni nalog radniku Dejanu Žarkoviću, da odmah angažuje još dva radnika, i da se Radio Televiziji Republike Srpske vrati agregacioni swithc 4500 sa svim pripadajuć im modulima. Bez obzira na protivljenje firme Integra Inženjering doo, Duška Lajišića i Maje Praštalo

Stanković, da se Radio Televiziji Republike Srpske vrati switch koji njima i pripada, izdajem nalog da se to odmah učini. Više ne postoje razlozi da se taj switch zadržava, koji je takođe po njihovom nalogu skinut sa zgrade RTRS, a za potrabe useljenja Poreske Uprave RS. Poreska Uprava RS je dobila novi agregacioni 4500 switch, koji je isporučen sa ostalom opremom po fakturi‚121. i takođe predat Poreskoj Upravi RS.

Direktor Zoran TadićPismo Zorana Tadića, vlasnika IT Professional Dušanu Lajšiću, jednom od direktora Integre upućeno 13. marta 2011.

Poštovani direktore Lajšić .

S obzirom da imam jedan tehnički problem molim vas da ga zajedno rešimo. Ugovorom Slabe Struje za RTV Dom je predviđena isporuka telefonskih IP aparata i ATA uređaja za RTV Dom. Mi smo u skladu sa ugovorom kupili te telefonske uređaje, ali oni nisu ugrađeni iz razloga što smo od vas dobili nalog da to ne radimo. Ti uređaji se trenutno nalaze na lageru u prostoru Data Centra. Ja vas molim da mi odmah odgovorite da li da te uređaje predamo Radio Televiziji Republike Srpske ili da ih predamo vama.

S poštovanjem, direktor Zoran TadićPismo Dušana Lajšića, direktora Integre, Zoranu Tadiću, vlasniku IT Professional upućeno 15. mart 2011.

Na osnovu vašeg dopisa koji smo primili 15. mrta 2011. u kojem tražite nas stav po pitanju IP telefona i APA uređaja, koji su nabavljeni po osnovu ugovora sa RTV Dom, a nisu iporučeni korisniku, već se nalaze  na stanju u vašoj firmi obavještavamo vas o sledećem:

Sve IP telefone i APA uređaje koji se nalaze kod vas na stanju kod vas neugrađeni,  potrebno je dostaviti sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom od strane proizvođača opreme firmi Integra Inženjering, koja će ih zapisnički preuzeti. Takođe tražimo da nam se zapisnički dostavi ostatak opreme, koja nije isporučena korisniku po osnovu ugovora za RTV Dom, na isti način kao i prethodna i to:

1.   kompletna podrška sa licencama za IP telefoniju

2.   SFP moduli

3.   GBIC moduli

Ovlaštena lica za primopredaju su Karić Goran i Vlado Simić. Molimo vas da nas obavijestite o terminu primopredaje. Direktor Dušan LajšićPismo Zorana Tadića, vlasnika IT Professional Dušanu Lajšiću, jednom od direktora Integre  upućeno 15. marta 2011.Poštovani gospodine Lajšiću,

Razumeli smo vaš dopis od danas, 15. marta. Kao što ste i do sada tražili da se telefoni ne ugrađuju u zgradu RTV Dom, mi ih vama stavljamo na raspolaganje na 13 spratu gde se i nalaze. Zamolio bih vas da ipak dobijete dozvolu investitora RTV Dom, Radio Televizije Republike

Srpske, kako mi ne bi imali problema sa time, pošto su telefoni za njih i kupljeni još početkom 2010 godine.

S poštovanjem, direktor Zoran TadićPismo Zorana Tadića, vlasnika IT Profesional d.o.o upućeno Draganu Davidoviću, direktoru RTRS, 1. maja 2011.

Poštovani gospodine Davidović.

Osećam moralnu a i zakonsku obavezu da vas upoznam sa nekoliko činjenica, a koje su vezane za izgradnju nove zgrade Radio Televizije Republike Srpske RTV Dom. Firma IT Professional doo iz Banja Luke je izvodila radove slabe struje na vašem objektu, kao izvođač tih vrsta radova, angažovana od firme Integra Inženjering doo Banja Luka.

U toku izvođenja radova, naša ugovorena a i zakonska obaveza je bila da pre svega slušamo i postupamo prema nalozima firme Integra Inženjering doo Banja Luka. U više navrata smo upozoravali firmu Integra Inženjering doo, da je potrebno da se držimo ugovora i dogovora vezano za izgradnju zgrade RTV Dom. Međutim oni su se često oglušavali o te zahteve, i zahtevali od nas da postupimo u skladu sa njihovim nalozima.

Mislim da ste na taj način oštećeni i moja moralna i zakonska obaveza je da vas o tome obavestim i obrazložim.

1. Naša firma je još početkom 2010 godine, a u skladu sa ugovorom koji ima sa kompanijom Integra Inženjering doo, kupila za potrebe vaše ustanove, RTRS kompletnu opremu za IP telefoniju, koja uključuje servere IP telefonije i IP telefone od renomiranog proizvođača Cisco. Kao i za potrebe analogne telefonije određeni broj Cisco ATA uređaja.

Mi smo servere za IP telefoniju montirali na novom objektu RTV Dom, međutim, telefonske uređaje, koji su kupljeni prema ugovoru sa kompanijom Integra Inženjering doo, u količini od 165 Cisco IP telefona, kao i 22 ATA uredaja sa pripadajućim licencama nismo.

Razlog tome je nalog kompanije Integra Inženjering doo, da vam se to ne ugrađuje ili predaje. U prilogu ovog dopisa vam dostavljamo dokumente o korespondenciji sa firmom Integra Inženjering doo vezano za tu problematiku, u kojima ih 13. 03.2011 obaveštavamo o tom problemu i tražimo da se po tom pitanju izjasne. 15.03.2011 od njih dobijamo odgovor u kome nam daju nalog da to predamo njima a ne RTRS_u.

Istog dana smo im dostavili dopis u kome tražimo da ipak dobiju vašu saglasnost, pošto je RTRS investitor. Naravno odgovor nismo dobili. Dobar deo vaših telefona kompanija Integra Inženjering doo je iskoristila za opremanje vlastitih prostora u poslovnom objektu Integra, to jeste kafić, 12. sprat, 13. sprat, restoran, i apartmani. Nemamo uvid u to šta je od toga još ostalo neugrađeno, ali mislimo da ste time veoma oštećeni.

2. Za potrebe RTRS u samom projektu su projektovana dva agregaciona switch-a Cisco 4500. Mi smo kupili dva Cisco 4500 switch-a i ugradili na vaš objekat. Početkom Avgusta meseca 2010 godine dobili smo nalog od Dušana Lajšica, da skinemo jedan agregacioni switch sa zgrade RTRS i montiramo ga u PO Integra, kako bi se stekli uslovi da se useli i Poreska Uprava RS. Mi smo i postupili po tom nalogu. Skinuli jedan Cisco 4500 switch iz vaše zgrade i montirali ga u PO Integra kako bi uselila Poreska Uprava. Dogovor je bio, da kada se za potrebe Poreske Uprave RS kupi novi agregacioni switch Cisco 4500, da se vama vaš vrati. Firma integra Inženjering doo je tvrdila da za to ima vaše odobrenje. Kupljen je novi agregacioni Cisco switch 4500, za potrebe Poreske Uprave RS, ali je potom, firma Integra Inženjering doo, uporno odbijala da se vama vrati vaš Cisco switch 4500.

Ja sam ih kao direktor firme IT Professional doo,više puta opominjao da se taj switch mora vratiti na zgradu RTRS, međutim oni su to uporno odbijali. U prilogu vam je ta korenspondencija. Ja sam kao director firme IT Professional doo, bez njihovog odobrenja izdao radni nalog mojim radnicima da odmah vrate Cisco swith 4500 na zgradu RTRS. U prilogu se nalazi moja odluka da dam radni nalog za povrat, kao i otpremnica o prijemu tog switcha od vaše strane.

3. Za zgradu RTV Dom je projektovan kompletan system IP video nadzora. Mi smo izvršili instalaciju kompletnog kablovskog razvoda za oko 35 video kamera, koje pokrivaju i vanjski prostor oko zgrade RTRS. Dugo se čekalo da firma Integra Inženjering doo, pronađe novčana sredstva da kupi te video kamere.

Krajem Decembra 2010. je stigao dovoljan broj IP video kamera, međutim od kompanije Integra Inženjering doo, smo dobili nalog da se na RTV Dom, ne instalira niti jedna IP video kamera. Ja sam ih dopisom od 23 Decembra 2010, koji se nalazi u prilogu ovog dopisa, obavestio da nam to i pismeno potvrde. Međutim kao i u većini slučajeva izostala je pismena potvrda, vec samo usmena naređenja.

24 Januara 2010 godine, dobijamo nalog od kompanije Integra Inženjering doo, da IP Video kameru Q 60 32-E, koju smo takođe kupili prema ugovoru za potrebe RTRS, instaliramo u PO Integra na 14 sprat (restoran), kako bi se snimala muzika, pošto sa prethodno postavljenom kamerom nisu bili zadovoljni. Ja sam im 24 Januara 2011, poslao dopis vezano za taj nalog da se kamera visokog kvaliteta HD, ugrađuje u restoran. U prilogu ovog dopisa se nalazi i taj dopis. Inače reč je o visokokvalitetnoj IP Video kameri, koju smo planirali instalirati na antenski stub RTRS na krovu zgrade, a koja bi služila za panoramsko snimanje grada za potrebe raznih vaših emisija i priloga. Nažalost sada ta visokokvalitetna kamera, koja inače pripada vama, snima muziku restorana Integra. Sliku te kamere instalirane u restoranu Integra imate takođe u prilogu ovog dopisa.

Namera mi je bila da vas upoznam sa tim činjenicama, i da vam saopštimo da mi kao mala kompanija, nismo bili u mogućnosti da se na neki način odupremo njihovim zahtevima. Pored navedenog u ovom dopisu, postoji još velika količina opreme, koja je ugovorena sa firmom Integra Inženjering doo, i koja je trebala da se instalira na vašoj zgradi RTV Dom. Oni jednostavno nisu hteli da daju novac za tu opremu, kao i to da nisu platili ni ono što smo im do sada uradili. Ukoliko ste zainteresovani, ja vam mogu dostaviti kompletan ugovor sa svim stavkama koje su ugovorene za zgradu RTV Dom, a koje Integra Inženjering doo nije kupila, a i već kupljeno nije dozvolila da se ugradi.

Oni su jedna kriminalna skupina, i u koliko vam bude trebala bilo kakva informacija ili naša pomoć, možete nas slobodno kontaktirati.

S poštovanjem, Zoran Tadić