четвртак, 29. јануар 2015.

Rasprodaja Andrićgrada: Vlada RS prodaje tuđu imovinu

piše: Slobodan Vasković

Društvo „Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad gradi projekat „Andrićgrad“. Društvo i Projekat nisu jedno te isto, što je veoma važno za cijelu ovu priču.

Projekat „Andrićgrad“ prvobitno se zvao projekat „Kamengrad“, ali je naknadno primijenjeno njegovo ime. Zli jezici tvrde da je to učinjeno kako bi se izazvala pomutnja i kako bi se društvo „Andrićgrad“ poistovjetilo sa projektom „Andrićgrad“.

Teroija zavjere dalje kaže da se tim poistovjećivanjem želi prenijeti i vlasnička struktura sa društva „Andrićgrad“ na projekat „Andrićgrad“, kako bi se i projekat doživio kao većinsko vlasništvo Emira Kusturice.

Sam Kusturica u nekoliko navrata eksplicitno je izjavio da je „Andrićgrad“ u njegovom većinskom vlasništvu.

Tačno je da je u njegovom većinskom vlasništvu firma/društvo „Andrićgrad“, ali ne i projekat „Andrićgrad“, u kojem je izgrađen značajan broj objekata.

Suvlasnici društva „Andrićgrad“ d.o.o. su „Lotika“ (51%), Vlada RS i Opština Višegrad (po 24,5%).

Vlasništvo nad Projektom tek će se utvrditi nakon što on bude završen.
„Konačni vlasnički udjeli definisaće se nakon završetka projekta“, odgovorio je 18.10. 2012. godine tadašnji ministar Bakir Ajanović na poslaničko pitanje Miroslava Kojića o vlasničkim udjelima u projektu „Andrićgrad“.

Stoga je zapanjujuće da je Vlada Republike Srpske donijela odluku o rasprodaji objekata iz Projekta „Andićgrad“, na 64. sjednici održanoj 28.05.2014. godine u okviru Rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli koncesije za korišćenje zemljišta za izgradnju naselja „Andrićgrad“ u opštini Višegrad.

Tim Rješenjem Vlada je iz koncesije, koju je dala „Andrićgradu“, izuzela dio zemljišta na kojem se nalazi objekat „Robna kuća“ da bi, kako je navela, bilo uspostavljeno „pravno jedinstvo između navedenog objekta i gradskog građevinskog zemljišta na kojem se isti gradi“, te se u tu svrhu iz koncesije izuzima zemljište na kojem se gradi.

Taj objekat Vlada RS odlučila je da proda firmi „Lotika“ do.o. Višegrad, iza koje stoji Emir Kusturica.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose (RUGIP) 15.10.2014. godine donijela je Rješenje kojim se 570 kvadratnih metara (na kojima se nalazi Robna kuća) upisuje u korist „Andrićgrada“ d.o.o. Višegrad u vlasništvu 1/1.  Ovim Rješenjem omogućena je rasprodaja objekata iz „Andrićgrada“.

Međutim, to je spriječila opština Višegrad, koja je Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu podnijela Tužbu protiv RUGIP-a, 01.12.2014. godine.

U Tužbi ukazuju na niz nepravilnosti koje su počinili odgovorni iz RUGIP-a i nezakonito izdvojili parcelu ispod Robne kuće iz koncesije i uknjižili je na društvo „Andrićgrad“.

Važno je znati Tužba opštine Višegrad otkriva da je cijeli posao oko dodjele koncesije društvu „Andrićgrad“, od samog početka bio mimo zakona.

Vlada RS je 20.02.2012. godine Ugovorom o koncesiji dodijelila 25 dunuma gradskog građevinskog zemljišta društvu „Andrićgrad“, iako nije raspolagala tim zemljištem. Ono je bilo (i ostalo) u vlasništvu opštine Višegrad i njih Vlada RS uopšte nije pitala za saglasnost. Samim tim, Ugovor o koncesiji je nevalidan.

Ugovor o koncesiji potpisali su tadašnji ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović i Emir Kusturica.

Opština je nakon ovoga dala saglasnost za izgradnju projekta „Andrićgrad“, odnosno objekata na svom zemljištu.
  
U okviru pomenutih 25 dunuma je i 570 kvadrata na kojima se nalazi Robna kuća, koju hoće Kusturica navodno da kupi od društva „Andrićgrad“.

Vlada RS je ponovo postupila nezakonito i zemljište koje joj ne pripada (570 m2), izuzela iz parcele i dodijelila firmi „Andrićgrad“.
Uvidom u rješenje o provedenoj promjeni RUGIP Banja Luka-Područna jednica Višegrad, broj 21.15-952.1-596/2013 od 13.01.2014. godine, kojom se provodi promjena u katastarskom operatu po spisku promjena 3/2014, posjedovni list broj 2158, ..., u provedenoj promjeni staro i novo stanje- podaci o posjedniku na zemljištu, upisana je: društvena svojina opština Višegrad na zemljištu sa dijelom posjeda 1/1, a Andrićgrad d.o.o. Višegrad (koncesionar na zgradama). Iz ovog rješenja nesporno proizlazi da je vlasnik zemljišta Opština Višegrad, a ne Republika Srpska, kako je navedeno u članu 16. Ugovora o koncesiji“, navodi se u tužbi Opštine.

Iz ovog dijela je jasno da je Vlada RS nezakonito dodijelila opštinsku zemlju društvu „Andrićgrad“ da je proda. U samo dvije godine (2012. i 2014.) Vlada RS je dva puta otimala zemljište od opštine Višegrad, što je, najblaže rečeno, zapanjujuće. Čista hajdučija.

Vlada RS nije samo uzurpirala zemljište koje joj ne pripada, već je prekršila i Ugovor o koncesiji, čiji je ona potpisnik.

Ugovorom je precizirano da „Andrićgrad d.o.o. Višegrad kao koncesionar stiče pravo vlasništva za vrijeme trajanja koncesije na objektima izgrađenim na predmetu koncesije, a kao koncesionar ne može raspolagati objektima izgrađenim na predmetu koncesije, izuzev konstituisanja založnog prava u korist trećih lica uz prethodnu saglasnost koncendenta“.

Znači, ni prema Ugovoru o koncesiji objekti iz projekta „Andrićgrad“ se nikako ne mogu prodati, ali Vlada RS ni za šta ne haje. Najmanje za Ugovore koje je ona potpisala.

Pitanje je naravno i zbog čega se toliko žuri sa navodnom prodajom i promjenom vlasničke strukture u korist Emira Kusturice?! (nastaviće se)