недеља, 30. децембар 2018.

Pred Palatom/Davor: Evo poštenog -nema masku

Davor: Koga štitite: Zgradu ili Željku. Ko iz Pravde za Davida ima masku? Šta će vam, maske?
Ubice imaju maske, da im se ne vide lica.

Nakon što je ovo rekao pripadnicima Stranačke Milicije, Davor je pokazao svoje rane iz rata.