недеља, 30. децембар 2018.

Kraj parkinga pored Kraša, gdje je trebalo da se održi koncert/Kod "Kraša" prazno