четвртак, 13. октобар 2016.

Morin Kormak, ambasadorka SAD u BiH, Srđan Puhalo i Slobodan Vasković (foto)