понедељак, 25. јул 2016.

Londonskim dabldekerom kroz Pitsburg