петак, 17. јул 2020.

Besparica: Vlada RS ponovo se zadužuje za 25 miliona KM; Visina zaduženja mjeri se milijardama


Piše: S.V.

Vlada RS je na sjednici održanoj 16.07. o.g. donijela Odluku o 43. emisiji obveznica RS u iznosu od 25 miliona KM, kao i Javni poziv za upis i uplatu 43. emisije obveznica RS javnom ponudom svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima.

Riječ je o 25.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici.
Još se navodi da se glavnica isplaćuje jednokratno po dospjeću po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije, a kamata jednom godišnje, po isteku svake godine od dana registracije emisije.
Kamatna stopa je tri posto na godišnjem nivou, što je zelenaška kamata.
Vlada RS navodi da je do sada emitovala 66 emisiija obveznica, u vrijednosti od 1.015.313.075 KM i 42. emisije dugoročnih obveznica u vrijednosti od 1.713.904.000 KM.

Kolika je potreba za novcem svjedoči i podatak da je isti dan donešena Odluka o novom zaduženju i objavljena u Službenom glasniku.