понедељак, 30. новембар 2020.

Rat Kostreševića i Lukača: Depeša kojom Kostrešević vraća ingerencije direktoru Policije, što ih je Lukač nezakonito uzurpirao godinama, u MUP RS izazvala novi žestok sukob dvojice starih neprijatelja (dokument)


Sukob između Kostreševića i Lukača je bitka za prevlast u MUP-u RS, gdje je apsolutnu dominaciju imao Lukač dok Kostreševića nije Milorad Dodik imenovao za direktora Policije, što sam ranije detaljno opisao.


Dodik preko Kostreševića pokušava ponovo da ovlada MUP-om RS, ali i da smanji uticaj frakcije koju predvodi osovina Željka Cvijanovi-Dragan Lukač-Zoran Tegeltija i kojoj on unutar SNSD-a više ništa ne može, jer su snage izjednačene.


Dodikovu slabost najbolje oslikava činjenica da ne smije da smijeni Lukača sa pozicije ministra. 


I da budem potpuno precizan: rat u MUP-u nije bitka za profesionalno funkcionisanje te institucije, već za kontrolu "poslova" i kritičara nenarodnog režima.Piše: Slobodan Vasković


Sukob između Dragana Lukača, Ministra unutrašnjih poslova RS i direktora Policije Siniše Kostreševića buknuo je ponovo svom žestinom nakon što je potonji izdao Naredbu kojom Nalaže da se direktor Policije više ne smije uskraćivati za informacije o operativnim radnjama sa svih nivoa.


Praktično, Kostrešević je naložio da se direktoru Policije vrate ovlašćenja koja je nezakonito uzurpirao Lukač.


Ta ovlašćenja aktuelni ministar uzurpirao je dok je direktor Policije bio nesposobni Darko Ćulum, koji je bio sveden na fikus u MUP RS.


Kostreševićeva Depeša izazvala je pravu buru, a Lukač je naredio sebi lojalnim pripadnicima MUP RS da na svaki način opstruišu Kostreševićeve naredbe.


Sukobi dvije frakcije odvijaju se i po vertikali i po horizontali tako da je MUP RS postao pravo bojište u kojem se obračunavaju, svim sredstvima, Kostreševićeve i Lukačeve pristalice. 


Siniša Kostrešević, direktor Policije RS, uputio je nedavno Depešu svim Upravama MUP RS (Uprava policije, Uprava krim policije, Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Uprava za policijsku podršku, Uprava za policijsku obuku, Specijalna antiteroristilčka jedinica, Centar za obuku), kao i svim Upravama policije (Banjaluka, Doboj, Istočno Sarajevo…), kojom im nalaže da moraju pravovremeno o svim operativnim radnjama, sa svih nivoa, obavijestiti direktora Policije, odnosno njega lično.


Depešu kojom ovo naređuje, Kostrešević je dostavio kao “informaciju” i Kabinetu ministra i Službi ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.“Kako bi se izbjegle situacije ‘preklapanja-dupliranja’ određenih operativnih aktivnosti, pažnja se mora posvetiti pravovremenom i potpunom informisanju direktora policije o svim operativnim saznanjima i podacima koji po svom karakteru ukazuju na krivična djela, čije otkrivanje i procesuiranje je označeno kao prioritet u radu Ministarstva. Pravovremenim i potpunim informisanjem o navedenom, značajno se će se olakšati realizacija zadataka iz nadležnosti direktora policije, primarno donošenje odluka u vezi sa organizovanjem i usmjeravanjem rada, čime će se ujedno omogućii i kvalitetno praćenje i kontrola rada”, naredio je Kostrešević.


Ovaj dio njegove Depeše potvrđuje nekoliko bitnih stvari o kojima sam ranije pisao:

-da je Dragan Lukač uzurpirao nadležnosti direktora Policije, na šta nije imao nikakvo zakonsko pravo kao Ministar unutrašnjih poslova

-da postoje dvije oštro sukobljene frakcije unutar MUP RS, Kostreševićeva i Lukačeva, koja radi svaka za sebe, jer da je suprotno ne bi direktor Policije navodio “izbjegavanje situcija preklapanja/dupliranja”,

-da je Lukač, uzurpirajući nadležnosti direktora Policije počinio bezboroj nezakonitih djela tokom proteklih godina i da bi zbog toga morao odgovarati.


Kostrešević u Depeši svim Upravama MUP RS i Upravama policije dalje navodi da direktor Policije mora biti upoznat sa svim “o saradnji na operativnom planu sa drugim strukturama i organima koji nisu iz sastava MUP RS”, kako bi uskladio ukupne operativne aktivnosti Ministarstva.


Očito je da je Kostrešević, nakon stupanja na dužnost 1. avgusta, bio sa malo čim, preciznije ničim, upoznat, čim je bio prisiljen da napiše Depešu, naredbu, ovakvog sadržaja kako bi vratio ingerencije koje pripadaju direktoru Policije. 


Kostrešević se baš raspisao, pa je, s ciljem realizacije svega što je naveo, te podizanja operativnosti na viši nivo, NALOŽIO svim Upravama MUP RS i Upravama policije da direktor policije mora biti blagovremeno i potpuno informisan o svim značajnim predmetima u radu, kao i svim operativnim saznanjima i podacima koji po svom karakteru ukazuju na krivična djela, čije otkrivanje i procesuiranje je označeno kao prioritet u radu MUP RS.Kada su u pitanju operativne aktivnosti, odnosno poslovi policije i kriminalističke policije, Kostrešević je naredio da bez njegove saglasnosti niko ne može prisustvovati sastancima niti učestvovati u aktivnostima koje organizuju strukture izvan MUP RS na republičkom nivou, nivou zajedničkih institucija BiH ili međunarodnom nivou, niti može prihvatati billo kakve obaveze u odnosu na MUP RS.


“U ovakvim situacijama pisana korespondencija se odvija isključivo putem direktora policije, osim u slučaju pisane korespondencije između nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva sa nadležnim tužilaštvima/sudovima u okviru već započetih istraga ili sudskih postupaka”, stoji u Kostreševićevoj Naredbi.


Kostrešević zaključuje da će se striktnim pridržavanjem naredbi koje je izdao “obezbijediti efikasnije izvršavanje poslova direktora policije kao rukovodioca ukupnih operativnih poslova, naročito u domenu organizovanja, usmjeravanja i kontrole poslova policije i kriminalističke policije”.


On je naveo da su za provođenje mjera koje je naredio odgovorni načelnici Uprava MUP RS i Policijskih uprava.


Sukob između Kostreševića i Lukača je bitka za prevlast u MUP-u RS, gdje je apsolutnu dominaciju imao Lukač dok Kostreševića nije Milorad Dodik imenovao za direktora Policije, što sam ranije detaljno opisao.


Dodik preko Kostreševića pokušava ponovo da ovlada MUP-om RS, ali i da smanji uticaj frakcije koju predvodi osovina Željka Cvijanovi-Dragan Lukač-Zoran Tegeltija i kojoj on unutar SNSD-a više ništa ne može, jer su snage izjednačene.


Dodikovu slabost najbolje oslikava činjenica da ne smije da smijeni Lukača sa pozicije ministra. 


I da budem potpuno precizan: rat u MUP-u nije bitka za profesionalno funkcionisanje te institucije, već za kontrolu "poslova" i kritičara nenarodnog režima.